วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯข้องใจทอ. ของบฟื้นฟูน้ำท่วมสูง สั่งแจง 12 ธ.ค.

รมว.กห.- ผบ.เหล่าทัพ มอบ ''คชสีห์'' ให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึก ขณะนายกฯข้องใจ ทอ. ของบฯกู้น้ำท่วมสูง สั่งให้จัดลำดับความเร่งด่วน ก่อนแจงข้อมูล 12 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่กระทรวงกลาโหม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหม โดยมี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และข้าราชการกระทรวงกลาโหม โดยมีการตรวจแถวรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศกองผสม 3 เหล่าทัพ จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ถวายราช สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะเข้าฟังบรรยายสรุปที่ห้องภาณุรังษี โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที

หลังจากนั้น พล.อ.ยุทธศักดิ์ ได้มอบคชสีห์ เป็นของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนจะเดินทางกลับ ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีได้เข้ามาตรวจเยี่ยมกระทรวงกลาโหม และเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้รับทราบภารกิจงาน และสิ่งที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ ที่ต้องปฏิบัติและต้องทำในเรื่องความมั่นคง และการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งได้เรียนให้นายกฯทราบว่า แต่ละเรื่องมีรายละเอียดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจและเห็นภาพต่างๆ นอกจากนี้ยังชี้แจงเรื่องกำลังทหารในภาพร่วมให้ทราบถึงรายละเอียดในแต่ละสายงานของกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)อีกครั้ง ในช่วงที่ท่านไปตรวจเยี่ยม โดยเฉพาะงานใน กอ.รมน.ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.จะต้องทราบว่า งานของ ผอ.กอ.รมน.6 อย่างมีอะไรบ้าง โดยท่านจะต้องรับผิดชอบและติดตาม และงานที่จะต้องประสานกับกระทรวงอื่น การบูรณาการ โดยที่ทหารไม่ต้องทำเป็นหน่วยงานเดียว จะต้องมีกระทรวงอื่นเข้ามาร่วมอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ตนได้เชิญ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รอง ผบ.ทบ.ไปชี้แจงรายละเอียดการทำงานของ กอ.รมน.ให้ตนทราบ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายงานใน กอ.รมน. ที่กองทัพบก

พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้ซักถามอะไร นอกจากสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบ และท่านก็ถาม อย่างเช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม ที่แต่ละเหล่าทัพได้เสนองบประมาณที่จะซ่อมแซม ปรับสภาพยุทโธปกรณ์ อาคารที่พัก ให้เข้าอยู่ในสภาพเดิมเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งการเสนองบประมาณของแต่ละเหล่าทัพ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ติดใจ เพียงแต่ถามว่า ในส่วนของกองทัพอากาศ ทำไมถึงของบประมาณมาก และขอให้ไปพิจารณาความเร่งด่วนให้เป็นขั้นตอน เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนอันดับแรก และต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ความเร่งด่วนอันดับ 2 และอันดับ 3 ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ทั้งนี้ในวันที่ 12 ธ.ค. เวลา 09.00 น.จะมีการประชุม ครม.วาระพิเศษ ซึ่งตนจะนำปลัดบัญชีกองทัพอากาศไปร่วมชี้แจงด้วย เพื่อให้ท่านทราบ และจะได้รีบแก้ไขโดยเร็วต่อไป

พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และเห็นการพบปะกันเช่นนี้ ท่านก็ได้พูดว่า ต่อไปนี้จะไม่ใช่การมาตรวจ แต่จะมาเยี่ยม และมาทานข้าวกลางวันด้วย ประมาณ 2 เดือนครั้ง เพื่อให้มีการพูดคุยกัน หากใครมีปัญหาอะไร ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี สำหรับนโยบายความมั่นคง เช่น การดูแลสถาบัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับทราบและเห็นด้วยทุกเรื่อง โดยเราได้แจ้งให้ท่าน ทราบว่า การดูแลสถาบันถือเป็นภารกิจของทหาร และได้ทำอะไรไปบ้าง ซึ่งท่านรับทราบและเห็นด้วยพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่

เมื่อถามว่า สาเหตุที่นายกรัฐมนตรีจะต้องพบปะพูดคุยกับทาง ผบ.เหล่าทัพ มากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมามีข่าวลือ ความหวาดระแวง ระหว่างการทำงานของกองทัพกับรัฐบาลใช่หรือไม่ พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มี เมื่อถามย้ำว่า จึงต้องมีการจัดให้มีการพูดคุย ทำความเข้าใจกัน เพื่อลดความหวาดระแวง พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะว่าการที่ได้มาพบกันในครั้งนี้ อะไรที่น่าจะเล่าสู่กันฟังหรือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน 2 ทาง จะทำได้เลย เพราะ ผบ.เหล่าทัพบางคนก็ไม่มีโอกาสได้พบกับผู้บริหารหมายเลข 1 ของประเทศ แต่ถ้าได้รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้ง 2 ทาง จะเป็นหนทางที่ ผบ.เหล่าทัพจะได้ทราบนโยบาย และรีบนำไปดำเนินการ

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายการทำงานระหว่างกองทัพกับรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ได้ให้นโยบาย เพียงแต่ขอบคุณกองทัพที่ทำงานให้รัฐบาล เพราะถือว่ากองทัพเป็นกลไกของรัฐบาล และการทำงานที่ผ่านมาในรอบ 3 เดือน ท่านเห็นว่ากองทัพได้ทำงานตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกเรื่องด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งท่านพอใจในการทำงานร่วมกันของกองทัพและรัฐบาล นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความสนิทสนม ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น คงจะต้องมีโอกาสพบกันมากยิ่งขึ้น

พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงกลาโหม เราได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณให้ทราบว่า การที่งบประมาณถูกตัดไป จะส่งผลกระทบและได้เปรียบเทียบให้เห็นว่า งบประมาณใน รอบ 10 ปี ที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และครั้งนี้ก็ไม่ได้มาก แต่ก็ยังถูกตัดไปอีก เพราะฉะนั้นตามแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้เตรียมไว้ในอนาคต อาจจะต้องมีการปรับตามความเร่งด่วน แต่ถ้าหากรัฐบาลสามารถหางบประมาณที่เราขาดไปประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท เราก็สามารถดำเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ซึ่งท่านก็รับทราบว่าจะนำไปพิจารณา แต่ยังไม่ได้ให้คำตอบ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยท่านบอกว่าการประชุมของกระทรวงกลาโหมอาเซียน ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศให้เกิดขึ้น ท่านให้ใส่ใจในเรื่องนี้ และทำให้ดีที่สุดในการประชุมร่วมกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะต่อไปเราจะเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้นการประชุมระดับกระทรวงกลาโหมอาเซียนจึงมีความสำคัญ.

 

รมว.กห.- ผบ.เหล่าทัพ มอบ ''คชสีห์'' ให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึก ขณะนายกฯข้องใจ ทอ. ของบฯกู้น้ำท่วมสูง สั่งให้จัดลำดับความเร่งด่วน ก่อนแจงข้อมูล 12 ธ.ค.นี้ 9 ธ.ค. 2554 16:00 ไทยรัฐ