วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งทหาร 'เสถียร'นั่งปลัดกห.ตามโผ

โดย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 584 ตำแหน่งแล้ว "พล.อ.เสถียร" นั่งปลัด กห. "พล.อ.ธนะศักดิ์" ตท.12 ขึ้นเป็น ผบ.ทหารสูงสุด "พล.อ.ดาว์พงษ์" นั่งรอง ผบ.ทบ. "พล.ท.ศิริชัย" ขยับขึ้นเสธ.ทบ. "พล.อ.ทนงศักดิ์-พล.อ.โปฎก" นั่ง ผช.ผบ.ทบ. "พล.ร.อ.สุรศักดิ์" ตท.13 นั่ง ผบ.ทร....

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 ก.ย. สำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 584 นาย ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ มีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพไทย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ตท.12) เสธ.ทหาร ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ชาตรี ทัตติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ไมตรี โอรสหงส์ รองเสธ.ทหาร เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุณยรัตน์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

ในส่วนกองทัพบก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เสนาธิการทหารบก ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็น ประธานที่ปรึกษากองทัพบก และให้ พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล รองเสนาธิการทหารบก ขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก โดยมี พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน และ พล.อ.โปฎก บุนนาค ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

กองทัพเรือ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ (ตท.13 ) ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. ขึ้นเป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.วีรพล กิจสมบัติ หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช. เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ทรงวุฒิพิเศษ เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น เสธ.ทร. และ พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผบ.กองทัพเรือภาค 1 เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง (ตท.12) ผช.ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เสธ.ทอ. (ตท.13) เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา (ตท.12) ผบ.ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ. และ พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ (ตท.13) รองเสธ.ทอ. เป็น เสธ.ทอ.

รายละเอียดประกาศแต่งตั้ง คลิกที่นี่

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 584 ตำแหน่งแล้ว "พล.อ.เสถียร" นั่งปลัด กห. "พล.อ.ธนะศักดิ์" ตท.12 ขึ้นเป็น ผบ.ทหารสูงสุด "พล.อ.ดาว์พงษ์" นั่งรอง ผบ.ทบ. "พล.ท.ศิริชัย" ขยับขึ้นเสธ.ทบ. "พล.อ.ทนงศักดิ์-พล.อ.โปฎก" นั่ง ผช.ผบ.ทบ. "พล.ร.อ.สุรศักดิ์" ตท.13 นั่ง ผบ.ทร.... 30 ก.ย. 2554 20:00 ไทยรัฐ