วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.เผยผลรับรองคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อปชป.รอด-พท.โดน1ราย

โดย

"ประพันธ์ นัยโกวิท" เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมด 40 พรรค ขาดคุณสมบัติ 32 คน จากจำนวน 16 พรรคการเมือง พท. 1 ชพน. 2 กิจสังคม 3 - ปชป. ภท. ชทพ. รักประเทศไทย รักษ์สันติ รอด ย้ำส่วนใหญ่ไม่ไปใช้สิทธิ์ แต่สามารถยื่นศาลฎีการ้องเรียนได้ภายใน 7 วัน...

วันที่ 2 มิ.ย. นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า ที่ประชุม กกต.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งวันนี้ครบกำหนด 10 วัน ซึ่งจากการตรวจสอบมีผู้ขาดคุณสมบัติทั้งสิ้น 32 รายชื่อ จำนวน 16 พรรคการเมือง ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มีรายชื่อในประกาศของ กกต. และ คิดว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ กกต. ประกาศรายชื่อ จากนั้นหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบก็จะมีคำสั่งมายัง กกต. จากนั้น กกต.จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม นายประพันธ์ กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบผู้ที่ขาดคุณสมบัติส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการไม่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง และระยะเวลาในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่สังกัดสมาชิกพรรคการเมือง สำหรับรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้ง 32 ราย มีดังนี้

1. พรรคเพื่อไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายยุทธพงษ์ แสงศรี ลำดับที่ 98 (ไม่เป็นสมาชิกพรรค)

2. พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพัสกร วัฒนโพธิ์ทอง ลำดับที่ 46 (เสียสิทธิ) นายธน ชำนาญกิจ  ลำดับที่ 47 (เสียสิทธิ)

3. พรรคประชาธิปไตยใหม่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสุรทิน พิจารณ์ ลำดับที่ 1 (ล้มละลาย)

4. พรรคประชาธรรม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายภูษิต เมิงขุนทด ลำดับที่ 17 (พ้นโทษยังไม่ถึง 5 ปี) นายกิตติปกรณ์ จีรวัฒน์ศุภโชค ลำดับที่ 18 (เสียสิทธิ)

5. พรรคดำรงไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสุจินดา จำปานิล ลำดับที่ 12 (เสียสิทธิ)

6. พรรคพลังมวลชน จำนวน 1 ราย ได้แก่ น.ส.จิตรลดา หลวงเกื้อกูล ลำดับที่ 3 (เสียสิทธิ)

7. พรรคกิจสังคม จำนวน 3 ราย  ได้แก่ ร.ท. สมชาย ยุซิ ลำดับที่ 91 (ล้มละลาย) นายถวัลย์ ปัตตานัง ลำดับที่ 100  (เสียสิทธิ) นางชัญญาพร กอนเทียน ลำดับที่ 122 (เสียสิทธิ)

8. พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางอารีย์ วชิรวราการ ลำดับที่ 17 (ไม่เป็นสมาชิกพรรค)

9. พรรคบำรุงเมือง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอิทธิชัย จิตลดาพร ลำดับที่ 7 (ไม่เป็นสมาชิกพรรค)

10. พรรคกสิกรไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเสนีย์ น้อยอ่ำ ลำดับที่ 2 (ล้มละลาย)

11. พรรคมหาชน จำนวน 1 ราย  ได้แก่ นายเริงพันธุ์ ศิริวนิชสุนทร ลำดับที่ 4 (เสียสิทธิ)

12. พรรคความหวังใหม่ จำนวน 3 ราย  ได้แก่ นายบรรจง บุญรัตน์ ลำดับที่ 30 (ไม่เป็นสมาชิกพรรค) น.ส.เศรษฐิณีพร ขจรศิลป์ ลำดับที่ 39 (เสียสิทธิ) นายสุทิน ปิ่นกุล ลำดับที่ 82  (ล้มละลาย)

13. พรรคพลังคนกีฬา จำนวน 11 ราย ได้แก่ น.ส.เพ็ญนภา อินทฉาย ลำดับที่ 14 (เสียสิทธิ) นายทิวัตถ์ เกิดชูกุล ลำดับที่ 23  (เสียสิทธิ) น.ส.เรไร พุ่มจันทร์ ลำดับที่ 37  (เสียสิทธิ*) น.ส.บัวลอน เสนาพันธ์ ลำดับที่ 45 (เสียสิทธิ*) นายสมเจตน์ นุชนาค ลำดับที่ 52  (เสียสิทธิ*) นางปวันรัตน์ เมฆขำ ลำดับที่ 55  (เสียสิทธิ) นางสาคร นิ่มนวล ลำดับที่ 58  (เสียสิทธิ) น.ส.นารี เสนาพันธ์ ลำดับที่ ลำดับที่ 70 (เสียสิทธิ*) นายบอกษา แก้ววาสิงห์ ลำดับที่ 84 (เสียสิทธิ) นายยุทธเดช เมธวลี ลำดับที่ 101  (เสียสิทธิ) น.ส.มนันแสง จะโต๊ะ ลำดับที่ 100  (เสียสิทธิ)

14. พรรคไทยสร้างสรรค์ จำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส. พิชานันท์ จงใจสิทธิ์ ลำดับที่ 4 (เสียสิทธิ)

15. พรรคเพื่อนเกษตรไทย จำนวน 1 ราย  ได้แก่ นายภารินทร์ ทรัพย์สมาน ลำดับที่ 21
(ไม่เป็นสมาชิกพรรค) (เสียสิทธิ)

16. พรรคมหารัฐพัฒนา จำนวน 1 ราย ได้แก่ น.ส.ปพัชญา นรรัตน์ ลำดับที่ 2 (เสียสิทธิ)

"ประพันธ์ นัยโกวิท" เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมด 40 พรรค ขาดคุณสมบัติ 32 คน จากจำนวน 16 พรรคการเมือง พท. 1 ชพน. 2 กิจสังคม 3 - ปชป. ภท. ชทพ. รักประเทศไทย รักษ์สันติ รอด ย้ำส่วนใหญ่ไม่ไปใช้สิทธิ์ แต่สามารถยื่นศาลฎีการ้องเรียนได้ภายใน 7 วัน... 2 มิ.ย. 2554 18:15 ไทยรัฐ