วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชป.เปิดโผปาร์ตี้ลิสต์70อันดับ

"อภิสิทธิ์" ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 70 อันดับ ส่วนอันดับที่ 11-20 ล้วนอดีต รมต. ต่อด้วยคนทำงานให้พรรคและนายทุน ด้าน "สุเทพ" ขอพักผ่อนต่างประเทศระหว่าง 17-20 พ.ค....

 

เมื่อเวลา 14.30 น. 16 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อทั้ง 125 คนของพรรค

โดยภายหลังจากมีการหารือร่วม 3 ชั่วโมง มีรายงานว่า คณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ที่นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการสภาที่ปรึกษาเป็นประธาน โดยมีการจัดลำดับผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้แก่ ลำดับที่ 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2.นายชวน หลีกภัย 3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 6.นายกรณ์ จาติกวนิช 7.คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช 8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 10.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 12.นายอิสระ สมชัย 13.นายเจริญ คันธวงศ์ 14.นายอลงกรณ์ พลบุตร 15.นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 16.นายอาคม เอ่งฉ้วน 17.นายนิพนธ์ วิศิษยุทธศาสตร์ 18.นายสุทัศ เงินหมื่น 19.นายวิฑูร นามบุตร 20.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

ส่วนที่เหลือก็เป็นการสลับแกนนำพรรค รัฐมนตรีของพรรคกับผู้สนับสนุนเงินพรรค และผู้ที่ทำงานให้กับพรรค รวมถึงผู้เป็นอดีตส.ส.เขตเดิม เช่น นายโกวิทย์ ธารณา ลำดับที่ 33 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ลำดับที่ 37 นายวัชระ เพชรทอง ลำดับที่ 46 นายชวนนท์ อินทรโกมาลสุตย์ ลำดับที่ 50 นายชัยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ ซึ่งเป็นคณะทำงานฝ่ายกฏหมายช่วยคดียุบพรรค ได้อยู่ในลำดับที่ 51 นางนิภา พริ้งศุละกะ อดีตส.ส.สุราษฎร์ธานี อยู่ในลำดับที่ 124 และนายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ อดีตส.ส.สงขลา อยู่ลำดับสุดท้าย 125 ตามที่ขอ เพราะทั้งสองคนได้ส่งลูกชายลงสมัครในระบบเขตแทนคือ นายธีระภัทร พริ้งศุละกะ และนายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ ตามลำดับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมยังได้มีการประเมินอันดับบัญชีรายชื่อที่จะได้เป็นส.ส.อย่างแน่นอนคือ อยู่ในอันดับที่ 55 แม้ก่อนหน้านี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ จะประเมินว่า อันดับที่ปลอดภัยคือ 65

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการมอบหมายให้นายอภิสิทธิ์เป็นผู้ไปจัดลำดับขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากยังมีบางลำดับที่อาจจะมีปัญหา เพราะมีบางคนที่ขอถอนตัว โดยเฉพาะผู้ที่ได้ลำดับที่ 70-80 ลงมา

ส่วนอันดับ 21.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 22.นายถวิล ไพรสณฑ์ 23.พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงมณี 24.พ.อ.วินัย สมพงษ์ 25.นายสุวโรช พะลัง 26.ดร.ผุสดี ตามไท 27.นายปัญญวัฒน์ บุญมี 28.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 29.นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ 30.พล.ต.ต.วีระ อนันตกูล

31.นายนิพนธ์ บุญญามณี 32.นางอานิก อัมระนันทน์ 33.นายโกวิทย์ ธารณา 34.นายอัศวิน วิภูศิริ 35.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 36.นายเกียรติ สิทธิอมร 37.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 38.นายกนก วงษ์ตระหง่าน 39.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 40.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์

41.นายประกอบ จิรกิติ 42.นายพีระยศ ราฮิมมูลา 43.นายกษิต ภิรมย์ 44.นายวีระชัย วีระเมธีกุล 45.นางรัชฎาพร แก้วสนิท 46.นายวัชระ เพชรทอง 47.นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ 48.นายอิศรา สุนทรวัฒน์ 49.นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 50.นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

51.นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ 52.ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา 53.น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 54.นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ 55.ดร.ธิติ มหาบุญวราชัย 56.นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 57.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 58.นายสะพรั่ง สุขเวชวรกิจ 59.นายสัญชัย อินทรสูต 60.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์

61.นายบุณย์ธีร์ พานิช ประไพ 62.ผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ 63.ว่าที่ รต.โมฮามัดยาสวี ยูซง 64.นายอภิชัย เตชะอุบล 65.ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ 66.นายอภินันท์ ช่วยบำรุง 67.นายประกอบ สังข์โต 68.นางธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 69.พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน 70.นายคำรณ ณ ลำพูน

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้น นายสุเทพจะเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศกับครอบครัว ช่วงระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค.นี้ และจะมีการเรียกสัมมนาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันที่ 21 พ.ค. และสัมมนาส.ส.ระบบเขต รอบ 2 ทั้ง 375 เขต ที่โรงแรมเดียวกันในวันที่ 22 พ.ค.นี้

"อภิสิทธิ์" ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 70 อันดับ ส่วนอันดับที่ 11-20 ล้วนอดีต รมต. ต่อด้วยคนทำงานให้พรรคและนายทุน ด้าน "สุเทพ" ขอพักผ่อนต่างประเทศระหว่าง 17-20 พ.ค.... 16 พ.ค. 2554 21:43 16 พ.ค. 2554 23:42 ไทยรัฐ