วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รถถัง7พันล้าน ครม.สั่งลา เอาใจกองทัพ

ประชุม ครม.นัดสั่งลา เอาใจกลาโหมสุดฤทธิ์ อนุมัติเพิ่มเบี้ยเลี้ยงทหารพราน ตั้งกองบังคับการทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมอนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปี 7 พันล้านบาท ซื้อรถถัง 49 คัน แต่ให้ปรับแผนขอสนับสนุนงบเพิ่มเติม 295 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัยต่างๆ...

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติการจัดตั้งหน่วยทหารพราน เพื่อสนับสนุนภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดตั้งกองบังคับการกรมทหารพราน 5 กองบังคับการ 60 กองร้อย และกองบังคับการทหารพรานหญิง 5 กองบังคับการ 25 หมู่ วงเงิน 2,692,257,365 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ของกระทรวงกลาโหม จำนวน 18.4 ล้านบาท ส่วนที่เหลือให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555-2556 ของกระทรวงกลาโหม และเห็นชอบการปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงภาคสนามของทหารพราน จากวันละ 55 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 120 บาทต่อคนต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2554 โดยในส่วนกองทัพบกต้องใช้งบ 150,895,485 บาท กองทัพเรือ 21,162,960 บาท รวมถึงยังอนุมัติให้กองทัพเรือจัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดชุดที่ 2 ไปปฏิบัติงานที่อ่าวเอเดน ประเทศโซมาเลีย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2554 ถึง 5 ต.ค. 2555 โดยใช้งบ 416,885,432 บาท

ขณะเดียวกัน ครม.ยังอนุมัติงบ 288,043,695 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งแต่ 22 ธ.ค.2553 ถึง 30 ก.ย. 2554 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอมา โดยเป็นของกองบัญชาการกองทัพไทย 14,383,110 บาท กองทัพบก 123,123,500 บาท กองทัพเรือ 130,687,085 บาท และกองทัพอากาศ 19,850,000 บาท นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติรับทราบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจัดซื้อรถถัง เอ็ม 41 จำนวน 49 คัน วงเงิน 7,155 ล้านบาท ส่วนที่กระทรวงกลาโหมขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 เพิ่มเติม วงเงิน 295 ล้านบาท เพื่อใช้จัดหายุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ นั้น ครม.เห็นว่า ไม่ใช่งบฉุกเฉิน เพราะกระทรวงกลาโหมมีงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้ว จึงให้ไปปรับแผน โดยใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเอง.

ประชุม ครม.นัดสั่งลา เอาใจกลาโหมสุดฤทธิ์ อนุมัติเพิ่มเบี้ยเลี้ยงทหารพราน ตั้งกองบังคับการทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมอนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปี 7 พันล้านบาท ซื้อรถถัง 49 คัน แต่ให้ปรับแผนขอสนับสนุนงบเพิ่มเติม 295 ล้าน ช่วยผู้ประสบภัยต่างๆ... 4 พ.ค. 2554 17:42 ไทยรัฐ