วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.ขยับ86พ.อ.พิเศษปูนบำเหน็จนายทหารคนดัง

โดย

ผบ.ทบ.จัดแถวนายทหารระดับ พ.อ.พิเศษ จำนวน 86 ตำแหน่ง เน้นโซนภาคอีสาน-เหนือ โดยลูกบิ๊กจ๊อดได้ดีขึ้นเป็น รอง.ผบ.พล.1 รอ. จ่อคิวเป็น ผบ.พล.1 รอ...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. มีรายงานว่า กองทัพบกได้แจกจ่ายสำเนาคำสั่งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกพิเศษ หรือ รองผู้บัญชาการกองพล (รองผบ.พล.) จนถึงผู้บังคับการกรม (ผบ.กรม) โดยคำสั่งดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ได้ลงนามกำสั่งกองทัพบก ที่ 86/2554 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 86 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โผดังกล่าว มีอาทิ พ.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ร.11 บุตรชาย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ อดีตผบ.สูงสุด และประธาน รสช. ได้ขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ (รอง.ผบ.พล.รอ.) เพื่อจ่อคิวเป็น ผบ.พล.1 ในครั้งหน้า รวมทั้ง พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี เสธ.พล.1 รอ. บุตรชาย พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีตผบ.ทบ.และเลขาฯ รสช. ได้โยกกลับมาเป็น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.11รอ.)

ส่วน พ.อ.ธิติพันธ์ ฐานะจาโร รองเสธ.พล.1รอ. บุตรชาย พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผบ.ทบ. ขึ้นเป็น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 111 (ผบ.ร.111) ซึ่งถือเป็นคนแรกของรุ่น ตท.27 รวมทั้ง พ.อ.ปิยพล ผลาสินธุ์ นายช่างใหญ่กรมยุทธโยธาทหารบก บุตรชาย พล.อ.ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ อดีตผบ.ทบ. ขยับขึ้นเป็น รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก เช่นเดียวกับ พ.อ.สุทัศน์ จารุมณี รองผบ.พล.ร.4 บุตรชาย พล.อ.ประยุทธ์ จารุมณี อดีตผบ.ทบ. ขยับมาเป็น รองผบ.พล.ร.7 เพื่อจ่อเก้าอี้ผบ.พล.ร.7 ในเดือน ต.ค.นี้

สำหรับตำแหน่งที่สำคัญ ประกอบด้วย พ.อ.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู ผอ.กอง.รร.ทหารช่าง เป็นรองผบ.พล.ช. พ.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เสธ.พล.ช. ถูกส่งมาเป็น ผบ.ช.11 พ.อ.ประจัญ คำแดง เสธ.พล.ร.11 เป็น รองผบ.พล.ร.11 พ.อ.กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล ผบ.ป.1 รอ. เป็น รองเสธ.ทภ.1 พ.อ.ม.ล.กุลชาต ดิศกุล รองผบ.ป.1 รอ. เป็น ผบ.ป.1รอ. สำหรับหน่วยใหม่ที่รีบตั้งขึ้นมาเพื่อดูในเรื่องการเมืองทางอีสาน ได้โยก พ.อ.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ รองผบ.มทบ.23 เป็น รองผบ.พล.ม.3 พ.อ.กุศล สิงห์สายผบ.ม.6 เป็น รองผบ.พล.ม.3

พ.อ.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ รองผบ.ม.6 เป็น เสธ.พล.ม.3 พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี รองผบ.ม.6 เป็น ผบ.ม.6พ.อ.ปริญญา ปูรณะปัญญา เสธ.มทบ.21 เป็น รองผบ.มทบ.23 ดูแลพื้นที่ขอนแกน ร้อยเอ็ด พ.อ.พิเษฐ อาจฤทธิรงค์ รองเสธ.พล.พัฒนา.2 เป็นร ผบ.กรมพัฒนาที่ 2 พ.อ.โสภณ จันทร์เปรม ผอ.กกร.ทน.2 เป็น รองผบ.มทบ.24 ดูแลพื้นที่อุดรฯ พ.อ.ภูสิษฐ์ หล่อประเสริฐ ผองกกร.ทน.2 เป็น รองผบ.จทบ.นครพนมส่วนพื้นที่ภาคเหนือ ทบ.ได้ตั้ง พล.ร.7 ขึ้นมาและมีการโยกคนสนิทลงพื้นที่ประกอบด้วย พ.อ.สุทัศน์ จารุมณี รองผบ.พล.ร.4 เป็น รองผบ.พล.ร.7 พ.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ เสธ.บชร.3 เป็น รองผบ.พล.ร.7 พ.อ.วิรัช ปัญจานนท์ รองผอ.กกรทน.3 เป็น เสธ.พล.ร.7 พ.อ.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผอ.กกร.ทภ.3 เป็น ผบ.ร.7 พ.อ.อุทัย ชัยชนะ ผบ.ร.7 เป็น รองผบ.พล.ร.4 พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองเสธ.พล.ร.4 เป็น ผบ.ร.14 พ.อ.เลอชัย มาลีเลิศ รองผบ.บชร.4 เป็น รองผบ.พล.พัฒนา 4 พ.อ.มนตรี กำแพงเศรษฐ เสธ.พล.พัฒนา4 เป็น รองผบ.บชร.4 พ.อ.จะนะ ปรีชา ฝสธ.ประจำ ผบช. เป็น ผบ.กรมพัฒนา 4

ผบ.ทบ.จัดแถวนายทหารระดับ พ.อ.พิเศษ จำนวน 86 ตำแหน่ง เน้นโซนภาคอีสาน-เหนือ โดยลูกบิ๊กจ๊อดได้ดีขึ้นเป็น รอง.ผบ.พล.1 รอ. จ่อคิวเป็น ผบ.พล.1 รอ... 23 เม.ย. 2554 16:54 23 เม.ย. 2554 17:35 ไทยรัฐ