วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส.เพื่อไทยโวย กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งไม่เป็นธรรม

โดย

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ส.ส.เพื่อไทย พาม็อบบุกโวย กกต. อ้าง แบ่งเขตเลือกตั้งไม่เป็นธรรม

เมื่อ เวลา 15.20 น. วันที่ 11 เม.ย 54 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี (กกต.จังหวัดปทุมธานี) ตั้งอยู่ ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้มีกลุ่มชาวบ้านในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ร่วม 20 คน พร้อมกับ นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล สส.พรรคเพื่อไทย เขต 1 จ.ปทุมธานี ได้เดินทางมายื่นหนังสือกรณีที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี จำนวน 8,249 คนร่วมกันลงชื่อคัดค้านเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีที่ทางคณะกรรมการ กกต.กลาง มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งในสนามการเลือกตั้ง สส. ที่กำลังจะมาถึงอย่างไม่เป็นธรรม โดยมีนายเดชพล อินทรคุ้มวงษ์ ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ปทุมธานี เป็นผู้รับเรื่องหนังสือร้องเรียนดังกล่าว

นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล สส.พรรคเพื่อไทย เขต 1 จ.ปทุมธานี ได้กล่าวเปิดเผยว่า วันนี้กลุ่มตัวแทนชาวบ้านในเขตพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี พร้อมด้วยตนเองได้มายื่นหนังสือคัดค้านร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี(สส.) พ.ศ.2554 เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี จำนวน 8,249 คน ได้ทราบถึงข้อมูลในการส่งร่างการแบ่งเขตการเลือกตั้งของคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำ จ.ปทุมธานี ทั้ง 3 แบบ ตามที่ได้เสนอต่อ กกต.กลาง แล้วนั้นประชาชนทั้งหมดได้ลงความเห็นว่าเห็นด้วย ด้วยกับร่างแบบที่ 3 เพราะร่างการแบ่งเขตการเลือกตั้งแบบที่ 3 นั้นได้คงสภาพความเป็นอำเภอเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางของจังหวัด เป็นอำเภอหลักมีจำนวน 14 ตำบล และก็มีจำนวนประชากรเพียงพอที่จะเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แต่ในร่างแบบที่ 3 ได้คงสภาพอำเภอเมืองไว้ถึง 11 ตำบล และเห็นว่าส่วนใหญ่การแบ่งเขตในแบบที่ 3 ดังกล่าวอำเภอเมืองเคยเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ในปีก่อนๆที่เคยมีการเลือกตั้ง

นายสุรพงษ์ ฯ สส.พรรคเพื่อไทย เขต 1จังหวัดปทุมธานี ยังกล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตามตนพร้อมกับชาวบ้านขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯได้ปรับปรุง แก้ไขจำนวนประชากร เขตที่ 3 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี โดยให้จำนวนประชากรทั้ง 6 เขตเลือกตั้งมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็น กลาง ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1 )พุทธศักราช 2554 มาตรา 94 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 6 และมาตรา 10 และที่กำหนดให้พื้นที่เขตการเลือกตั้งติดต่อกันและกำหนดให้จำนวนประชากรต้อง ใกล้เคียงกันมากที่สุดด้วย ซึ่งการจัดแบ่งเขตที่ กกต.กลาง ร่างออกมานั้นชาวบ้านต่างยังไม่เคยได้รับทราบมาก่อน แต่ดูแล้วคล้ายจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้กับนักการเมืองบางคนอีกด้วย

ทางด้านนายเดชพล อินทรคุ้มวงษ์ ผอ.กกต.ปทุมธานี กล่าวว่า ตนได้รับหนือสือร่างรายชื่อของชาวบ้านที่ยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว และจะรีบดำเนินการนำไปยื่นให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง(กกต.กลาง) ทันที เนื่องจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี ไม่มีสิทธิที่จะชี้ชัดว่าจะต้องเอาร่างการแบ่งเขตการเลือกตั้งแบบ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 แบบใดแบบหนึ่งได้ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางเท่านั้น ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับคำตอบการแบ่งเขตการเลือกตั้งในเร็วๆนี้

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ส.ส.เพื่อไทย พาม็อบบุกโวย กกต. อ้าง แบ่งเขตเลือกตั้งไม่เป็นธรรม 11 เม.ย. 2554 22:42 11 เม.ย. 2554 23:32 ไทยรัฐ