วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วุฒิฯเอาใจครู3วาระรวดคลอดกม.ขึ้นเงินเดือน

โดย

ร่างพ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..)พ.ศ...ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา 3 วาระรวดด้วยมติเอกฉันท์ 71-0 เตรียมส่งเรื่องให้สภาผู้แทนรับทราบ

วันที่ 28 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ... ในวาระแรก หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง ส.ว. ทุกคนได้อภิปรายสนับสนุน และส่วนใหญ่เสนอให้มีการพิจารณา 3 วาระ โดยการตั้งกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้าน โดยการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ไม่มี ส.ว. คนใดติดใจ หรือ แก้ไขถ้อยคำ แม้แต่คำเดียว ทำให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญเพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนครู กว่า 4 แสนคนให้เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยอัตราเงินเดือนครู ขั้นสูง 66,480 บาท จากนั้นที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 71 ต่อ 0 เสียงให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ซึ่งขั้นตอนจากนี้ จะส่งร่าง พ.ร.บ.ไปให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนำขึ้นขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ภายในบริเวณ อาคารรัฐสภา 1 ได้มีกลุ่มครูจากต่างจังหวัดมาร่วมฟังการพิจารณาของวุฒิสภากว่า 200 คน ด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..)พ.ศ...ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา 3 วาระรวดด้วยมติเอกฉันท์ 71-0 เตรียมส่งเรื่องให้สภาผู้แทนรับทราบ... 28 ก.พ. 2554 15:44 ไทยรัฐ