วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไชยวัฒน์'ฟ้องศาล ให้ประกาศตามพรบ.มั่นคงเป็นโมฆะ

"ไชยวัฒน์-บรรณวิทย์" ร่วมเป็นโจทก์ฟ้อง "มาร์ค-ผบ.ตร." เป็นจำเลย 1-2 ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ประกาศทุกฉบับที่ออกตาม พ.ร.บ.มั่นคงฯ เป็นโมฆะ และให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินห้ามเจ้าหน้าที่หยุดการดำเนินใดๆ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา...

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ศาลแพ่ง นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ เลขาธิการสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย และสมาชิกเครือข่ายประชาชนหัวใจรักชาติ พร้อมด้วย พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานสมัชชาประชาชน ฯ และนายทศพล แก้วทิมา กรรมการเครือข่ายหัวใจรักชาติ ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. เป็นจำเลยที่ 1-2 ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ประกาศทุกฉบับที่ออกตาม พ.ร.บ.มั่นคงฯ เป็นโมฆะ

พร้อมขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ที่จะมีอำนาจ พ.ร.บ.มั่นคงฯ หยุดการดำเนินใดๆ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา เนื่องจากเห็นว่าประกาศทุกฉบับที่ออกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ

ทั้งนี้ ศาลรับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ 593/2554 พร้อมนัดไต่สวนในวันที่ 24 ก.พ. เวลา 09.00 น.

"ไชยวัฒน์-บรรณวิทย์" ร่วมเป็นโจทก์ฟ้อง "มาร์ค-ผบ.ตร." เป็นจำเลย 1-2 ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ประกาศทุกฉบับที่ออกตาม พ.ร.บ.มั่นคงฯ เป็นโมฆะ และให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินห้ามเจ้าหน้าที่หยุดการดำเนินใดๆ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา... 22 ก.พ. 2554 21:24 22 ก.พ. 2554 22:02 ไทยรัฐ