วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เงินเดือนอบต. มท.ดอดขึ้น เมินงัดข้อมาร์ค

รมว.มหาดไทย อนุมัติขึ้นเงินเดือน อบต. แล้ว ลั่น เป็นงานภายในของกระทรวง ไม่สน นายกฯ งัดข้อขวาง ยันชี้แจงได้ ปัดหาเสียง ซื้อใจข้าราชการท้องถิ่น...

เมื่อวันท่ี่ 5 ธ.ค.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึง กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคภูมิใจไทย โดยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)เพิ่มขึ้นเท่าตัว ว่า เรื่องนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีการเสนอขึ้นมาก่อนหน้านี้นานหลายเดือนแล้ว โดยเสนอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนของ อบต. โดยใช้เงินรายได้ของท้องถิ่นเอง ซึ่งมาจากภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เพราะก่อนหน้านี้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ขึ้นกันไปแล้ว ดังนั้นเมื่อทาง อบต.เสนอมา และปกติถึงอย่างไรปีหน้า ต้องขึ้นให้อยู่แล้ว ทางเราเลยเห็นชอบด้วยจึงอนุมัติไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา โดยปรับเพิ่มอีกเท่าตัว เนื่องจากฐานเงินเดือนเดิมของ อบต. ต่ำมาก ขณะนี้อัตราค่าครองชีพในปัจจุบันสูงมากจนรับภาระแทบไม่ไหวอยู่แล้ว ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวไม่ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.แต่อย่างใด เพราะเป็นเงินของอบต.เอง เป็นการพิจารณาระดับกระทรวง ไม่ต้องเสนอต่อ ครม.เหมือนเรื่องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เมื่อถามว่า เรื่องนี้มีการมองว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นการหาเสียงซื้อใจกับ อปท. รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ไม่มีอะไร งานกระทรวงอื่นก็ทำกันไป นี่เป็นงานของกระทรวงมหาดไทย ทำไมต้องมาเจาะจงดูแต่กระทรวงมหาดไทยด้วย ไม่ได้เกี่ยวกับการหาเสียง เราถือว่าอปท.เป็นบุคลากรที่ช่วยทำงานกับกระทรวงและรัฐบาลในการพัฒนาดูแลพี่น้องประชาชน ในเมื่อเขามีงบประมาณที่สามารถดูแลตัวเองได้ เมื่อเขาเสนอมาเราคิดว่า มีเหตุผลพอจึงอนุมัติให้ไป โดยไม่ต้องมาขอหรือเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ถือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนทำงานเท่านั้นเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า จำเป็นต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ นายชวรัตน์ กล่าวว่า ถ้านายกฯจะถาม ก็จะตอบไป ตนพร้อมจะชี้แจง เพราะเป็นเรื่องของ อบต.และอปท. เมื่อเสนอมาและเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอ ทางเราจึงเห็นชอบด้วย จึงอนุมัติไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาและจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 54 เป็นต้นไป

เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะไม่กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องการบริหารงานภายในของกระทรวงมหาดไทย เชื่อว่าเมื่อมีการสอบถามและอธิบายกันแล้วคงไม่มีปัญหาการทำงานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล

รมว.มหาดไทย อนุมัติขึ้นเงินเดือน อบต. แล้ว ลั่น เป็นงานภายในของกระทรวง ไม่สน นายกฯ งัดข้อขวาง ยันชี้แจงได้ ปัดหาเสียง ซื้อใจข้าราชการท้องถิ่น... 5 ธ.ค. 2553 23:02 6 ธ.ค. 2553 03:41 ไทยรัฐ