วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รายชื่อแต่งตั้งนายทหารระดับพันเอก 299 ตำแหน่ง

โดย

เมื่อวันที่  18 ต.ค. มีคำสั่งกองทัพบกที่ 240/2553 ลงวันที่ 16 ต.ค.2553 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน

สามารถดูรายชื่อนายทหารทั้ง 299 คนได้ที่ http://www.thairath.co.th/files/command/240_53.pdf

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. มีคำสั่งกองทัพบก ที่ 240/2553 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน 18 ต.ค. 2553 21:49 ไทยรัฐ