วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รายชื่อแต่งตั้งนายทหารระดับพันเอก 299 ตำแหน่ง

โดย

เมื่อวันที่  18 ต.ค. มีคำสั่งกองทัพบกที่ 240/2553 ลงวันที่ 16 ต.ค.2553 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน

สามารถดูรายชื่อนายทหารทั้ง 299 คนได้ที่ http://www.thairath.co.th/files/command/240_53.pdf