วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ทุ่ม2พันล. ปรับเงินครู กันสมองไหล

ครม.เอาใจครู 4 แสนคนทั่วประเทศ อนุมัติงบ 2,000 ล้านบาท ปรับเงินเดือนครูเพิ่ม 8 % หวังแก้ปัญหาสมองไหลข้าราชการครู ตั้งเป้ามีผลบังคับใช้ก่อน เม.ย.54...

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมครม.ว่า ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ พ.ศ.... และการปรับระบบงานบริหารบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา เนื่องจากพ.ร.บ.เงินเดือนฯของข้าราชการครู มีการประกาศใช้ตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ปี 2547 อีกทั้งโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนมีการปรับใหม่ ตามพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ปี 2551 แต่เงินเดือน เงินวิทยฐานะของครูยังไม่มีการปรับให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน มีการเหลื่อมล้ำกันอยู่ ครม.จึงเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างเงินเดือนครู เพื่อส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯฉบับนี้มีผลทำให้ครู 4 แสนคนทั่วประเทศได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8 % ทำให้ครูระดับเชี่ยวชาญมีเงินเดือนสูงสุด 66,480 บาท จากเดิม 64,430 บาท ซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าวิชาชีพแพทย์และกฎหมาย ส่วนครูระดับปฏิบัติการจะได้เงินเดือน 7,940 บาท จากเดิม 6,800 บาท เป็นการจูงใจให้คนมาเป็นครูมากขึ้น และเพิ่มขวัญกำลังใจให้ครู เนื่องจากปัจจุบันครูประสบปัญหาสมองไหล

นายชินวรณ์ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างเงินเดือนครูครั้งนี้ จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท และตั้งใจว่า จะผลักดันกฎหมายดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ก่อนเดือน เม.ย.2554 ซึ่งจะทำให้ครูมีโอกาสปรับฐานเงินเดือนใหม่ในการขึ้นเงินเดือนใหม่ข้าราชการทั้งระบบอีก 5 % ของรัฐบาลอีกครั้งในเดือน เม.ย.2554

ครม.เอาใจครู 4 แสนคนทั่วประเทศ อนุมัติงบ 2,000 ล้านบาท ปรับเงินเดือนครูเพิ่ม 8 % หวังแก้ปัญหาสมองไหลข้าราชการครู ตั้งเป้ามีผลบังคับใช้ก่อน เม.ย.54... 21 ก.ย. 2553 13:35 21 ก.ย. 2553 13:35 ไทยรัฐ