วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุรักษ์ที่มั่นเขมรแดง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

โดย

กัมพูชาจะอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่ีมั่นสุดท้ายของเขมรแดง เป็นสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ...

รัฐบาลกัมพูชาแถลงเมื่อ 5 มี.ค.ว่า คณะรัฐมนตรีกัมพูชาออกพระราชกฤษฎีกาย่อย ตั้งให้เมืองอันลอง เวง แหล่งท่ีมั่นสุดท้ายของเขมรแดง ก่อนถูกรัฐบาลปราบจนราบคาบเมื่อปี 2541 เป็นสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์

โดยจะ “อนุรักษ์และพัฒนา” เมืองอันลอง เวง ทางภาคเหนือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาและนานาชาติ เพื่อให้ผู้ไปเยือนเข้าใจเกี่ยวกับคณะผู้นำทางการเมือง และระบอบเขมรแดงท่ีเคยก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ทั้งนี้ คาดว่าจุดท่ีจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีคือ จุดท่ีศพของนายพอล พต ผู้นำสูงสุดของเขมรแดง ถูกฏาปณกิจหรือเผาอย่างอนาถาใต้กองขยะและยางรถยนต์ในปี 2541 คลังเก็บสรรพาวุธของเขมรแดง บ้านเรือนของเหล่าผู้นำระดับสูงของเขมรแดง และเขตหวงห้ามซึ่งพอล พต ถูกกักบริเวณในบ้านพักในช่วงสุดท้ายของชีวิต

กัมพูชาจะอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่ีมั่นสุดท้ายของเขมรแดง เป็นสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ... 6 มี.ค. 2553 01:36 ไทยรัฐ