วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วาติกันจะประกาศให้อดีตโป๊ป 2 องค์เป็นนักบุญในเม.ษ.ปีหน้า

พระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 และ พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2

พระสันตะปาปาฟรานซิส เปิดเผยวันประกาศให้อดีตโป๊ปจอห์นที่ 23 และอดีตโป๊ปจอห์นปอลที่ 2 เป็นนักบุญ ในเดือนเมษายนปีหน้า..

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ว่า พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเปิดเผยวันประกาศให้บุญราศีจอห์นที่ 23 และบุญราศีจอห์นปอลที่ 2 เป็นนักบุญ (เซนต์) โดยพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 27 เม.ย. ปี 2014 นับเป็นครั้งแรกที่มีการประกาศให้เป็นนักบุญพร้อมกัน 2 องค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการทำเพื่อลดความแตกแยกภายในศาสนจักรวาติกัน

บุญราศีจอห์นที่ 23 ดำรงตำแหน่งสันตะปาปาระหว่างปี 1958-1963 ทรงเป็นผู้จัดการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 นำพาศาสนจักรวาติกันเข้าสู่โลกสมัยใหม่ และสร้าสัมพันธ์อันดีระหว่างคริสต์คาทอลิกและชาวยิว พระองค์ยังเป็นที่เคารพอย่างสูงของนักบวชสายก้าวหน้า ส่วนบุญราศีจอห์นปอลที่ 2 ทรงเป็นสันตะปาปาองค์แรกในรอบ 400 ปี ที่ไม่ใช่ชาวอิตาลี ดำรงตำแหน่งในปี 1978 และสิ้นพระชนม์ในปี 2005 ทรงเป็นแรงบรรดาลใจต่อต้านการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ในยุโรป และทรงเป็นที่นับถือของนักบวชสายอนุรักนิยม

ทั้งนี้ วาติกันได้รับรองปาฏิหาริย์ 2 ครั้ง ของ บุญราศีจอห์นปอลที่ 2 (รับรองว่าพระองค์ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ซึ่งไม่อาจหาคำอธิบายได้) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการประกาศเป็นนักบุญแล้ว โดยปาฏิหาริย์ครั้งแรกคือการรักษาโรคพากินสันของแม่ชีชาวฝรั่งเศสนามว่า มารี ซิมง-ปิแอร์ นอร์มัง และหลายปีต่อมาโป๊ปจอห์นปอลที่ 2 ก็ป่วยเป็นโรคพากิสัน

ส่วนปาฏิหาริย์ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ประกาศให้พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 เป็นบัญราศี (ขั้นตอนก่อนการประกาศเป็นนักบุญ ต้องได้รับรองปาฏิหาริย์ครั้งที่ 1) เมื่อ 1 พ.ค. 2011 โดย หญิงชาวคอสตาริกานางหนึ่งจู่ๆก็หายจากการป่วยโรคทางสมองอาการรุนแรง และแพทย์ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่าเหตุในเธอจึงหายป่วย ทำให้เชื่อว่า เธอหายป่วยเพราะครอบครัวของเธอสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจาก พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2

ส่วนพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 ไดัรับการประกาศให้เป็นบุญราศีโดยพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ในปี 2000 และพระสันตะปาปาฟรานซิส จะดำเนินการประกาศให้พระองค์เป็นนักบุญโดยไม่ต้องมีการรับรองปาฏิหาริย์ครั้งที่ 2.

พระสันตะปาปาฟรานซิส เปิดเผยวันประกาศให้อดีตโป๊ปจอห์นที่ 23 และอดีตโป๊ปจอห์นปอลที่ 2 เป็นนักบุญ ในเดือนเมษายนปีหน้า... 1 ต.ค. 2556 00:13 ไทยรัฐ