วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่างชาติแห่เที่ยว 'สงกรานต์' เงินสะพัดเกือบ 3 หมื่นล้านบาท

ชาวต่างชาติเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ ปี 2556 เพิ่มขึ้น 18.6 % จากปีที่แล้ว สร้างเม็ดเงินสะพัดเกือบ 3 หมื่นล้านบาท...

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยที่เอื้ออำนวย ผนวกด้วยหลายปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุน ส่งผลกระตุ้นให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ต่อเนื่องมาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนสูงถึง 6.33 ล้านคนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 
สำหรับในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 18.9 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามารวมทั้งสิ้นประมาณ 6.83 ล้านคน

แม้ว่าช่วงเดือนเมษายนจะอยู่นอกฤดูท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลในยุโรป แต่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีแนวโน้มดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากตลาดระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเดินทางเข้ามา โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ในเดือนเมษายน 2556 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 2,000,000 คน และคาดว่าในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 35 คิดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 700,000 คน เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 12-16 เมษายน 2556) และมีแนวโน้มก่อให้เกิดเม็ดเงินรายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งประมาณร้อยละ 30 มีแนวโน้มสะพัดสู่ธุรกิจด้านที่พัก ซึ่งกระจายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ.

 

ชาวต่างชาติเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ ปี 2556 เพิ่มขึ้น 18.6 % จากปีที่แล้ว สร้างเม็ดเงินสะพัดเกือบ 3 หมื่นล้านบาท... 14 เม.ย. 2556 10:17 ไทยรัฐ