วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คนไทย' ในเกาหลีใต้ดำเนินชีวิตปกติ กต.พร้อมยื่นมือช่วยหากเกิดสงคราม

คนไทยในเกาหลีใต้ยังดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ รัฐบาลกิมจิไม่ได้ยกระดับการแจ้งเตือนแต่อย่างใด ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือ หากสถานการณ์พัฒนาถึงขั้นส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. มีรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมือง บนคาบสมุทรเกาหลีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อคนไทยทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว และที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อยู่ประมาณ 43,000 คนนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้สถานการณ์และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไปยังคงดำเนินไปตามปกติ ไม่ได้มีการยกระดับการแจ้งเตือนในประเทศแต่ประการใด

นอกจากนี้การให้บริการทางอากาศของสายการบินต่างๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งรวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงติดตามสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ หากมีพัฒนาการหรือเหตุการณ์ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปในวงกว้าง กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไป  อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยได้ย้ำความกังวลต่อสถานการณ์ การเผชิญหน้าทางการเมืองในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาค และเรียกร้องให้เกาหลีเหนือ ฟังเสียงประชาคมโลกด้วยการยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งยุติการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการยั่วยุ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ใช้ความอดทน อดกลั้น และความยับยั้งชั่งใจ และปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผ่านการเจรจา ซึ่งไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่.

 

คนไทยในเกาหลีใต้ยังดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ รัฐบาลกิมจิไม่ได้ยกระดับการแจ้งเตือนแต่อย่างใด ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือ หากสถานการณ์พัฒนาถึงขั้นส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ... 2 เม.ย. 2556 10:07 ไทยรัฐ