วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โสมขาวกร้าวล้างบางขี้เมา สุดทนชาติแชมป์คอทองแดง

เกาหลีใต้จ่อใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด จัดการปัญหาที่เกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ เนื่องจากคนในชาติดื่มหนักสุดในโลกและมักก่อเหตุรุนแรง...

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเมื่อ 8 ส.ค. ประธานาธิบดีลี เมียง บัค แห่งเกาหลีใต้ เรียกร้องให้ใช้มาตรการที่เด็ดขาด ในการจัดการความรุนแรงที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยระบุว่าต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมอดทนอดกลั้นกับพวกขี้เมา และว่าเกาหลีใต้คงเป็นประเทศเดียวในโลก ที่ขี้เมาสามารถทุบตีตำรวจได้

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี 2548 ระบุว่า ชาวเกาหลีใต้ดื่มแอลกอฮอล์หนักที่สุดในโลก เฉลี่ยผู้ใหญ่ 1 คน บริโภคราว 9.57 ลิตร/ปี ก่อให้เกิดความรุนแรงและปัญหาสังคมมากมาย แต่ตำรวจและศาลมักลงโทษผู้ก่อความผิดเพราะสุรายาเมาอย่างกรุณาปรานี.

เกาหลีใต้จ่อใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด จัดการปัญหาที่เกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ เนื่องจากคนในชาติดื่มหนักสุดในโลกและมักก่อเหตุรุนแรง... 8 ส.ค. 2555 12:18 8 ส.ค. 2555 12:28 ไทยรัฐ