วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เต็ง เส่ง' เยือนไทย 22-24 ก.ค. เสริมสัมพันธ์ทวิภาคี

โดย

ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง แห่งสหภาพเมียนมาร์ มีกำหนดเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 22-24 ก.ค. นี้ มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี และอาจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรม-ท่าเรือแหลมฉบังด้วย...

นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค. นี้ และมีกำหนดการพบหารือกับนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเมียนมาร์ และประเด็นสำคัญอื่น ๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายและการเชื่อมโยงกับ ประเทศไทย โดยจะเดินทางไปเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบังด้วย

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2554 จึงเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อสนับสนุนพัฒนาการต่าง ๆ ที่ดำเนินอยู่ในเมียนมาร์ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มปริมาณความร่วมมือขึ้นมากเพื่อประโยชน์ร่วมกันและภูมิภาคโดยรวม  การเยือนครั้งนี้จึงมีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เมียนมาร์ และสะท้อนถึงการมีปฏิสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้  นายเต็ง เส่ง เคยเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค. 2551.

ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง แห่งสหภาพเมียนมาร์ มีกำหนดเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 22-24 ก.ค. นี้ มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี และอาจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรม-ท่าเรือแหลมฉบังด้วย... 20 ก.ค. 2555 04:19 ไทยรัฐ