วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้เด็กเกิดน้อย-เอเชียต้องพึ่งแรงงานต่างด้าว

สถาบันวิจัยประชากรฯ แดนปลาดิบ เผยข้อมูลกลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจของเอเชีย ขาดแคลนกลุ่มคนวัยทำงาน เนื่องจากอัตราการเกิดลดน้อยลง ทำตัวเลขแรงงานต่างด้าวทะลัก...

สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติญี่ปุ่น เผยข้อมูลผลสำรวจอัตราการเกิดและจำนวนประชากรของกลุ่มประเทศร่ำรวยในเอเชียตะวันออก เมื่อ 23 ธ.ค. ระบุว่าภายในอนาคตอันใกล้นี้ กลุ่มประเทศและเขตปกครองพิเศษที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเอเชีย ได้แก่ จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน รวมถึงญี่ปุ่น จะประสบปัญหาขาดแคลนกลุ่มคนวัยทำงาน เนื่องจากอัตราการเกิดโดยเฉลี่ยในแต่ละประเทศลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยชราไม่สมดุลกัน รัฐบาลในอนาคตต้องรับภาระเรื่องสวัสดิการสังคม ดูแลคนวัยชราอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

ขณะที่ญี่ปุ่นพบประชากรลดลงอย่างชัดเจนในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดอายุกว่า 65 ปี ส่วนวัยเด็กมีแค่ 13% และยังครองสถิติประชากรอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวที่สุดในโลก ผู้หญิงเฉลี่ยอยู่ที่ 86.44 ปี และ 79.59 ปี สำหรับผู้ชาย รัฐบาลต้องแบกภาระสวัสดิการสังคมหนักอึ้ง แม้มีหนี้สินท่วมหัวอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) มีเกือบ 200% แล้ว

ด้านงานวิจัยศูนย์วิจัยอิสระ "อีสต์-เวสต์" ในรัฐฮาวายของสหรัฐฯ ระบุว่าความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในแถบเอเชียในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวเอเชียมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น บวกกับความก้าวหน้าด้านรักษาสุขภาพและเทคโนโลยีการคุมกำเนิด รวมทั้งการไม่อยากเสียโอกาสในอาชีพการงานและค่าครองชีพเพิ่มสูง จนบางครอบครัวไม่อาจรับภาระเลี้ยงดูบุตรจึงทำให้อัตราการเกิดลดลงอย่างเห็นได้ชัด แนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากสุดคือ การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว แต่สิงคโปร์และญี่ปุ่นยังลังเลดำเนินการตามแนวคิดนี้ เกรงกระทบความมั่นคงของชาติ

ชาติประสบปัญหาขาดแคลนคนวัยทำงานน้อยกว่าชาติเอเชียอื่นๆคือจีน ซึ่งมีคนวัยหนุ่มสาวมากพอต่อความต้องการแรงงานในอนาคต จึงยังเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจและการผลิตในระดับภูมิภาคและโลกต่อไป

สำหรับอัตราการมีบุตรเฉลี่ยต่อผู้หญิง 1 คนในกลุ่มชาติเหล่านี้ จีนอยู่ที่ 1.6 คน, สิงคโปร์ 1.2 คน, เกาหลีใต้น้อยกว่า 1.1 คน และไต้หวัน 1.03 คน ส่วนกลุ่มชาติร่ำรวยแถบยุโรปเผชิญปัญหาอัตราการเกิดหรือมีบุตรเฉลี่ยต่อผู้หญิง 1 คน ระดับต่ำด้วยเช่นกัน เฉลี่ยอยู่ที่ 2.1 คน.

สถาบันวิจัยประชากรฯ แดนปลาดิบ เผยข้อมูลกลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจของเอเชีย ขาดแคลนกลุ่มคนวัยทำงาน เนื่องจากอัตราการเกิดลดน้อยลง ... 24 ธ.ค. 2553 01:37 ไทยรัฐ