วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค่าความหิวโลกพบคองโกท้องกิ่วสุด

รายงานประจำปีจากหลายสถาบันระบุ 25 ประเทศทั่วโลป เข้าข่ายสัญญาณ "เตือนภัย" ระดับความหิวโหย ส่วนอีก 4 ประเทศ เข้าขั้น "เตือนภัยรุนแรง" โดยเฉพาะคองโก...

เมื่อ 11 ต.ค. รายงานประจำปี 2553 ของการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2546-2551 โดยสถาบันศึกษาค้นคว้านโยบายอาหารระหว่างประเทศ (ไอเอฟพีอาร์ไอ) กับองค์กรห่วงใยทั่วโลก และองค์กร "Welthungerhilfe" ของเยอรมนี พบว่า ความยากจน การขัดแย้งหรือสู้รบ และภาวะการเมืองไร้เสถียรภาพทำให้ประชากรราว 1,000 ล้านคน ตกอยู่ในสภาพอดอยาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กในแอฟริกากับเอเชีย

ข่าวระบุในจำนวน 122 ประเทศ พบ 25 ประเทศ เข้าข่ายสัญญาณ"เตือนภัย" ระดับความหิวโหย ส่วนอีก 4 ประเทศในแอฟริกาเข้าขั้น "เตือนภัยรุนแรง" โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในแอฟริกากลาง เพราะมีดัชนีชี้วัดเกิน 40 คะแนนเพียงประเทศเดียว มากกว่าบุรุนดี, เอริเทรีย และชาด นอกจากนี้ ประชากรคองโก 3 ใน 4 ขาดสารอาหาร และเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติมีอัตราการเสียชีวิตในเด็กมากสุดในโลก

สำหรับสูตรคำนวณหาค่าดัชนีความหิวโลก (จีเอชไอ) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  สัดส่วนประชากรในประเทศที่ขาดสารอาหาร,  จำนวนเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน และอัตราการเสียชีวิตในเด็ก โดยตั้งคะแนนเต็ม 100 ซึ่ง 0 คะแนน ถือว่าอิ่มดีเยี่ยม และ 100 คะแนนเต็ม คือหิวโซ โดยยังพบด้วยว่าบังกลาเทศ อินเดีย ติมอร์เลสเต และเยเมน มีเด็กอายุไม่ถึง 5 ขวบ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ สูงสุด ส่วนอัฟกานิสถาน แองโกลา ชาด และโซมาเลียพบเด็กไม่ถึง 5 ขวบ เสียชีวิตสูงสุด ขณะที่เกาหลีเหนือเป็น 1 ใน 9 ประเทศ ที่ดัชนีความหิวเพิ่มขึ้นจาก 16.2 คะแนน ในปี 2533 เป็น 19.4 คะแนน ในปีนี้.

รายงานประจำปีจากหลายสถาบันระบุ 25 ประเทศทั่วโลป เข้าข่ายสัญญาณ "เตือนภัย" ระดับความหิวโหย ส่วนอีก 4 ประเทศ เข้าขั้น "เตือนภัยรุนแรง" โดยเฉพาะคองโก... 12 ต.ค. 2553 01:39 ไทยรัฐ