วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เรือซากรืซ' เยือนไทย ฉลองสัมพันธ์สยาม-โปรตุเกส500ปี

'เรือซากรืซ' ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเรือใบ 3 เสาท่ีสวยที่สุดในโลกลำหนึ่ง มีอายุถึง 73 ปี สร้างด้วยไม้ทั้งลำ เดินทางมาเยือนไทย ฉลองสัมพันธ์สยาม-โปรตุเกส 500 ปี ชมได้ที่ท่าโอบี ท่าเรือกรุงเทพฯ 9-13 ต.ค.นี้...

เรือ "ซากรืซ" (Sagres) เรือใบฝึกนักเรียนนายเรือแห่งกองทัพเรือโปรตุเกส ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเรือใบ 3 เสาท่ีสวยที่สุดในโลกลำหนึ่ง มีอายุถึง 73 ปี สร้างด้วยไม้ทั้งลำ เดินทางแวะเยือนกรุงเทพฯ ครั้งแรก เพื่อเป็นเครื่องหมายเริ่มต้นการฉลองครบรอบ 500 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปรตุเกสในปี 2554 และหวนรำลึกถึงการพบปะของอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปเป็นครั้งแรก

เรือลำนี้ยังทำหน้าท่ีเป็นทูตวัฒนธรรมของโปรตุเกสด้วย เรือจอดเทียบท่าโอบี ท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อ 9 ต.ค. และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมใน 9-13 ต.ค.นี้.

'เรือซากรืซ' ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเรือใบ 3 เสาท่ีสวยที่สุดในโลกลำหนึ่ง มีอายุถึง 73 ปี สร้างด้วยไม้ทั้งลำ เดินทางมาเยือนไทย ฉลองสัมพันธ์สยาม-โปรตุเกส 500 ปี ชมได้ที่ท่าโอบี ท่าเรือกรุงเทพฯ 9-13 ต.ค.นี้... 10 ต.ค. 2553 04:05 ไทยรัฐ