วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้นำพุทธทั่วโลก ร่วมอาลัยสมเด็จสังฆราช

ส่งสาส์นแสดงธรรมสังเวช แจกรวมคำเทศนา5พันเล่ม คนร่วมงานในพิธีสัตมวาร

ผู้นำองค์กรพระพุทธศาสนานานาชาติ ร่วมส่งสาส์นแสดงธรรมสังเวช ต่อการสิ้น พระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ประมุขคณะสงฆ์ไทย ขณะที่วัดบวรฯจัดทำหนังสือ “ญาณสังวรเทศนา” รวบรวมคำเทศน์ของสมเด็จพระสังฆราช 5 พันเล่ม เตรียมแจกผู้ที่มาร่วมงานพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร (7 วัน) พร้อมเผยแพร่เพลง “ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก” คีตธรรมแห่งการน้อมไว้อาลัยและส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ที่ได้ “ปาน-ธนพร” เป็นผู้ขับร้อง หวังให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคำสอนสมเด็จพระสังฆราช ชีวิตคนเราสั้นนัก แต่สำคัญยิ่ง เหตุคนส่วนใหญ่คิดถึงแต่อดีตกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง จึงขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

พุทธศาสนิกชนยังคงหลั่งไหลมาสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างไม่ขาดสาย โดยผู้สื่อข่าวรายงานจากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารว่าตั้งแต่เช้าวันที่ 27 ต.ค. มีประชาชนจำนวนมากมายืนต่อแถวบริเวณโดยรอบตำหนักเพ็ชร ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระสังฆราช เพื่อรอเข้าสักการะพระศพมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา เนื่อง จากเป็นวันหยุด พร้อมทั้งยังเป็นวันพระ ส่งผลให้จำนวนผู้มาต่อแถวรอเข้าสักการะพระศพ มีแถวยาวตั้งแต่หน้าประตูตำหนักเพ็ชรยาวไปจนถึงถนนหน้าวัดบวรฯ วนผ่านหน้าอาคารมนุษยนาควิทยาทาน และยาวไปจนถึงหน้าพระอุโบสถวัดบวรฯ ทำให้ทางวัดบวรฯต้องเพิ่มจำนวนคนที่เข้าสักการะพระศพในแต่ละครั้งจาก 20 คนต่อครั้ง เป็น 30  คนต่อครั้ง เพื่อให้ผู้ที่มาได้เข้าสักการะพระศพครบทุกคน

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ทุกคนกำลังต่อแถวเพื่อเข้าสักการะพระศพบริเวณหน้าอาคารมนุษยนาควิทยาทานอยู่นั้น จู่ๆนางประภาพร (ไม่ทราบนามสกุล) อายุกว่า 70 ปี ชาวย่านตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ที่มายืนเข้าแถวเพื่อรอเข้าสักการะพระศพ ตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา 11.00 น.ได้เป็นลมล้มลง สร้างความตกใจให้กับประชาชนที่เข้าแถวรออยู่ใกล้ๆ ต่างช่วยกันเข้ามาประคองและเรียกหน่วยพยาบาลที่อยู่บริเวณดังกล่าว จากนั้นพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ทางวัดบวรฯ นำส่ง รพ.ศรีวิชัยทันที

ส่วนบรรยากาศในสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในวัดบวรฯที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม เพื่อระลึกถึงองค์พระประมุขของคณะสงฆ์ไทย ทั้งที่ตำหนักคอยท่าปราโมช ซึ่งเป็นสถานที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระสังฆราช อาคารมนุษยนาควิทยาทาน ซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการของสมเด็จพระสังฆราช รวมไปถึงอาคารสภาการศึกษามหามกุฏ-ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 100 ปีสดุดีสังฆบิดร ในรูปแบบ 4  มิติ ยังคงมีประชาชนเข้าชมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะที่ตำหนักคอยท่าปราโมช ที่ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จะเปิดเพลง “ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก” ที่แต่งขึ้นเนื่องในโอกาสการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ให้ประชาชนที่เข้ามาชมตำหนักคอยท่าปราโมชได้ฟังด้วย

ทั้งนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้รับสาส์นแสดงธรรมสังเวช จากผู้นำองค์กรทางพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อังกฤษ อินเดีย ศูนย์พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และได้รับรายงานว่าทางสำนักข่าวต่างประเทศ อาทิ ซีเอ็นเอ็น เอ็นบีซี ได้เผยแพร่ข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชไปทั่วโลกแล้ว พร้อมกันนี้ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เร่งทำหนังสือแจ้งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชไปยังผู้นำศาสนาในต่างประเทศให้รับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เนื่องในโอกาสการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้รับการอนุเคราะห์จากนักร้องชื่อดัง ปาน-ธนพร แวกประยูร มาขับร้องเพลง “ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก” (คีตธรรมแห่งการน้อมไว้อาลัยและส่งเสด็จสู่พระนฤพาน) แต่งคำร้องโดยฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม ทำนองโดยปทุมมามหาสิกขาลัย และเรียบเรียงโดยเจษฎา สุขทรามาร ซึ่งเพลงดังกล่าวแต่งขึ้นเนื่องในโอกาสการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระองค์แม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ซึ่งเนื้อเพลงจะกล่าวถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสังฆราชเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตตามพระนิพนธ์ของพระองค์เรื่องชีวิตนี้น้อยนัก เพื่อให้ระลึกถึงคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชที่พระองค์มักจะสอนประชาชนอยู่เสมอว่า ชีวิตของคนเราสั้นนัก แต่มันสำคัญอย่างยิ่ง เพราะปกติคนส่วนใหญ่จะนึกถึงอดีตหรืออนาคต แต่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงบอกเสมอว่า อย่าไปนึกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า แต่ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์กล่าวด้วยว่า ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร (7 วัน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เตรียมจัดทำหนังสือ ญาณสังวรเทศนา เป็นหนังสือที่รวบรวมคำเทศน์ในโอกาสต่างๆ ของสมเด็จพระสังฆราช ไว้สำหรับแจกผู้ที่มาร่วมงาน และสักการะพระศพ จำนวน 5,000 เล่มด้วย

ขณะที่นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเช้าตนได้เข้าไปกราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรฯ และแจ้งว่าทางรัฐบาลยินดีจะสนับสนุนการดำเนินงานจัดงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชอย่างเต็มที่ ซึ่งสมเด็จพระวันรัตได้อนุโมทนาในกุศลเจตนาของรัฐบาลที่ทำหน้าที่แทนประชาชนทุกคน โดยจากนี้กำหนดการพระราชพิธีต่างๆ ทางวัดจะเป็นผู้กำหนดเอง

ส่วนที่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่ประสูติของสมเด็จพระสังฆราช ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม (พระอารามหลวง) ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตลอดวันพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้รูปปั้นของสมเด็จพระสังฆราช และดูนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน  ที่หอพระประวัติอย่างต่อเนื่อง  ส่วนการสวดพระอภิธรรมและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ทางวัดบวรฯดำเนินการอย่างไร  ทางวัดเทวสังฆารามก็จะดำเนินตามหมายนั้นด้วย  เนื่องจากวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดแห่งชาติภูมิของพระองค์ท่าน

ด้านนายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (ท่าม่วง) จ.กาญจนบุรี เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชว่า ในวันที่ 31 ต.ค.นี้ เป็นวันที่สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ครบ 7 วัน ดังนั้น ช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ที่หน้า รพ. จากนั้นเป็นการรับบริจาคเลือดจากแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชน ทั่วไปจำนวน 100 ราย และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย ที่นอนพักรักษาตัวที่ รพ.จำนวน 200 ชุด รวมถึงจัด นิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ  พร้อมจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้ลงนามถวายความอาลัย

สำหรับขั้นตอนในการเสนอชื่อสมเด็จพระราชา คณะที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้น นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข 2535 ระบุว่าให้เป็นอำนาจของกรรมการมหาเถรสมาคม ที่จะพิจารณา เลือกสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสมณศักดิ์สูงสุด และมีความพร้อมทั้งหน้าที่ ความรู้ และสุขภาพ ซึ่งเมื่อที่ประชุมมหาเถรฯพิจารณาว่าจะเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะรูปใด ก็จะเสนอชื่อผ่านทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาของที่ประชุมมหาเถรฯนั้น จะไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นสมเด็จ พระราชาคณะจากนิกายใด เพราะที่ผ่านมาในอดีตก็มีสมเด็จพระราชาคณะจากทั้งมหานิกาย และธรรมยุตได้รับการโปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ในส่วนของการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ยังไม่มีการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยคาดว่าจะมีการ นำเสนอชื่อในวันที่ 28 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ถือว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงที่สุดในบรรดาสมเด็จพระราชาคณะทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ โดยการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมาตรา  10  พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2535 ที่ระบุว่าในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช  ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ต่อมาเวลา 19.00 น. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ  รองราชเลขาธิการ  เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ทั้งนี้ ยังมีประชาชนจำนวนมากร่วมฟังสวดอภิธรรม โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดอภิธรรมในช่วงค่ำของแต่ละวันแล้ว วัดบวรฯ จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชที่โถงตำหนักเพ็ชร จนถึงเวลา 21.00น.

28 ต.ค. 2556 05:51 ไทยรัฐ