วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พล.อ.ประยุทธ์ขยับ เป็นรองผบ.ทบ.

โดย

โผโยกย้ายทหารไม่หวือหวา "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ขยับขึ้นรอง ผบ.ทบ.จ่อเก้าอี้ผู้นำสูงสุดกองทัพบก ท่ามกลางเสียงวิจารณ์แซดรอง ผบ.ทบ.มักเจออาถรรพณ์วืดเก้าอี้ ผบ.ทบ. ยังไม่เคยมีใครสมหวังสักราย "อนุพงษ์" ดัน "พิรุณ" เพื่อนร่วมรุ่น ตท.10 ขึ้นเป็น เสธ.ทบ. พร้อมเตะโด่ง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษข้ามห้วยไปเป็น ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องจากลูกน้องมีเอี่ยวคดีลอบยิง "สนธิ" น้องชาย ผบ.ทบ.ได้ดีขึ้นชั้นเป็น ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ผบ.ศรภ.เจอพิษม็อบเสื้อแดงบุกพัทยา-กระทรวงมหาดไทย โดนย้ายไปนั่งตบยุงเป็นจเรทหาร ส่วน "พะจุณณ์" นายทหารคนสนิท "ป๋าเปรม" ขึ้นครองยศพลเรือเอก

วันที่ 10 ก.ย. มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 568 นาย ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2552 โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงกลาโหมเสนอให้ พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมเสมียนตรา (ตท.9) ขยับเป็นประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) ขยับ พล.ร.อ.พหล สง่าเนตร ที่ปรึกษาพิเศษ สป. พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ อักษรศรีกุล ประธานคณะที่ปรึกษา ทร. (ตท.8) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุชีพ กิจวารี ที่ปรึกษาพิเศษ สป. (ตท.10) เป็นเจ้ากรมเสมียนตรา พล.อ.ชาตรี ทัตติ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ (หน.ฝสธ.) ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.14) เป็น ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหม พล.ท.ปิยะพล วัฒนกุล รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญ

กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. (ตท.12) เป็นประธานที่ปรึกษา บก.ทท. พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท หน.ฝสธ. ประจำ รมว.กลาโหม (ตท.8) พล.ร.อ.วัลลภเกิดผล ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. (ตท.10) พล.อ.อ.มานิตย์ ช้างเผือก หน.ฝสธ. ประจำ ผบ.ทอ. (ตท.9) เป็นรอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 (ตท.10) และ พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองเสธ.ทอ. (ตท.11) เป็นรองเสธ.ทหาร พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ถูกสังเวยทางการเมืองจากกรณีไม่สามารถคุมกลุ่มคนเสื้อแดง บุกพัทยาและกระทรวงมหาดไทย ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ถูกเตะโด่งไปนั่งตบยุงในตำแหน่งจเรทหาร โดยขยับเอา พล.ต.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ รอง ผบ.ศรภ. (ตท.13) เป็น ผบ.ศรภ.แทน นอกจากนี้ ได้สลับเอา พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) (ตท.10) เป็น ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพราะปรากฏว่ามีนายทหารรบพิเศษมีส่วนพัวพันคดีลอบยิงนายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ

ในส่วนของกองทัพบกเป็นไปตามคาด เมื่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ขยับเอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสธ.ทบ. (ตท.12) ขึ้นเป็นรอง ผบ.ทบ. ในอัตราจอมพล เพื่อรอจ่อเป็น ผบ.ทบ. แต่ก็มีเสียงวิจารณ์กันในกองทัพบกว่าเก้าอี้รอง ผบ.ทบ. ส่วนใหญ่จะมีอาถรรพณ์ เนื่องจากไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ว่ารอง ผบ.ทบ.จะขยับขึ้นเป็น ผบ.ทบ.เลยสักคนเดียว ส่วนใหญ่มักจะถูกย้ายข้ามห้วยไปกินตำแหน่งที่กองบัญชาการทหารสูงสุด หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ พล.อ.วิโรจน์ บัวจรูญ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. (ตท.9) ขึ้นเป็นประธานที่ปรึกษา ทบ. และเอาเพื่อนสนิทอย่าง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผทค.) พิเศษ ทบ. (ตท.11) เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.พิรุณ แผ้วพลสง รองเสธ.ทบ. (ตท.10) เป็นเสธ.ทบ. ทั้งยังขยับเอา พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยเสธ.ทบ. (ตท.12) ขึ้นเป็น รองเสธ.ทบ. เพื่อจ่อเป็นเสธ.ทบ. โดยมี พล.ต.โปฎก บุนนาค รอง ผบ.นสศ. (ตท.12) ขึ้นเป็น ผบ.นสศ.

พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ตท.10) เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ธวัชชัย สมุทรสาคร รองแม่ทัพภาคที่ 2 (ตท.12) เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ธีรชัย นาควานิช รองแม่ทัพน้อยที่ 1 (ตท.14) และ พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.พล.ร.9 (ตท.14) พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผบ.พล.1 รอ. (ตท.15) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.จีระศักดิ์ ชมประสพ ผบ.มทบ.22 (ตท.11) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.เดชา กิ่งวงษา ผบ.พล.ร.5 (ตท.13) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.สำเร็จ ศรีหร่าย รองแม่ทัพภาคที่ 4 (ตท.13) เป็นรอง ผบ.นสศ. พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.มทบ.11 (ตท.14) เป็น ผบ.พล.ร.9 พล.ต.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ ผบ.จทบ.กาญจนบุรี (ตท.13) เป็น ผบ.มทบ.11 พล.ต.กัปนาท รุดดิษฐ์ ผบ.มทบ.15 (ตท.16) เป็น ผบ.พล.1 รอ. พล.ต.เฉลิมชัย สิทธิสารท เสธ.นสศ. (ตท.13) เป็น ผบ.กองพลรบพิเศษที่ 1 (รพศ.1) นอกจากนี้ พล.ต.ธนดล เผ่าจินดา รอง ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) (ตท.11) น้องชาย พล.อ.อนุพงษ์ ได้ขยับขึ้นเป็น ผบ.นรด.

กองทัพเรือ พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุล ผู้ช่วย ผบ.ทร. (ตท.10) เป็นรอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.ธนา บุนนาค ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. (ตท.9) เป็นผู้ช่วย ผบ.ทร. พล.ร.อ.ยอดชาย รักสำหรวจ ที่ปรึกษาพิเศษ สป. (ตท.8) เป็นประธานที่ปรึกษา ทร. พล.ร.ท.ธีรวัฒน์ ศรีสถาพร ที่ปรึกษา ทร. (ตท.11) เป็น ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูลผช.เสธ.ทร.ฝกพ. เป็น ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้ช่วย เสธ.ทร.ฝ่ายกำลังพล (ตท.12) เป็น ผบ.ทัพเรือภาคที่ 3 พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่ทอง เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็น ผบ.ทัพเรือภาคที่ 2 นอกจากนี้ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ผทค.พิเศษ ทร. ในฐานะ หัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรี นายทหารคนสนิท "ป๋าเปรม" พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ขยับขึ้นครองยศพลเรือเอกในตำแหน่งผทค.พิเศษ ทร.

กองทัพอากาศ มีการขยับเฉพาะตำแหน่งหลักๆ อาทิ พล.อ.อ.อนาวิล ภิรมย์รัตน์ ผทค.พิเศษ ทอ. (ตท.11) เป็นรอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) (ตท.12) เป็นผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.ท.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง รอง เสธ.ทอ. (ตท.11) เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ท.ประจิน จั่นตอง รอง เสธ.ทอ. (ตท.13) เป็น เสธ.ทอ. พล.อ.ท.ไมตรี โอสถหงส์ ผู้ช่วย เสธ.ทอ.ฝ่ายการข่าว (ตท.12) เป็นรอง เสธ.ทอ. พล.อ.ท.วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วย เสธ.ทอ.ฝ่ายยุทธการ (ตท.12) เป็นรอง เสธ.ทอ. พล.อ.ท.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ ผู้ช่วย เสธ.ทอ.ฝ่ายยุทธบริการ (ตท.13) เป็นรอง เสธ.ทอ. สำหรับรายละเอียดการโยกย้ายทั้ง 568 ตำแหน่ง สามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ www.thairath.co.th

โผทหารคลอดแล้ว'พิรุณ'เป็นเสธ.ทบ. 11 ก.ย. 2552 01:26 ไทยรัฐ