วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โผทหาร'คลอด ทนงศักดิ์ปลัดฯ 'ประจิน'ผบ.ทอ.

โผโยกย้ายนายทหารคลอดแล้ว “ทนงศักดิ์” ขึ้นปลัดกลาโหมตาม คาด เด้ง “ชาตรี-พิณภาษณ์” เข้ากรุ “ประจิน” ฉลุยนั่ง ผบ.ทอ. “ประยุทธ์” จัดแถว 5 เสือ ทบ.ใหม่ ขยับ “อุดมเดช” ขึ้น เสธ.ทบ.จ่อคิว ผบ.ทบ. ตั้ง “ศิริชัย-จิระเดช” ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ทบ. “ไพบูลย์” ผงาดขึ้น มทภ.1 ผบ.ทบ.ชงน้องชายขึ้นแม่ทัพน้อยที่ 3 จ่อคิว มทภ.3 ฮือฮา “สุกำพล” สบช่องดัน 2 น้องชาย เลื่อนตำแหน่งใน ทอ.

ในที่สุดบัญชีรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2556 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 19 ก.ย.เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 811 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย.2555 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจอาทิ พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ตท.14 ซึ่งมีอาวุโสจ่อตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ถูกเด้งเข้ากรุ เป็นจเรทหารทั่วไปหลังคำสั่ง พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ให้ย้ายไปช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพร้อมกับ พล.อ.พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา ตท.14 ที่ถูกย้ายเข้ากรุ เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกลาโหมเช่นกัน และเป็นไปตามคาด พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ตท.11 ข้ามห้วยไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม จากแรงผลักดันของ รมว.กลาโหม โดยมี พล.อ.นิพันธ์ ทองเล็ก ตท.14 พล.อ.หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ตท.13 พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ตท.13 พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา ตท.12 เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ไพยชยนต์ ค้าทันเจริญ ตท.14 เป็น ผอ.สนผ. พล.ท.ชาญ โกมลหิรัญ ตท.16 เป็นเจ้ากรมเสมียนตรา

ด้านกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสธ.ทหาร ตท.14 เป็น รอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวก ผบ.สปท.ตท.12 เป็น เสธ.ทหาร พล.อ.ประวุฒิ ชาญวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท.ตท.12 เป็น ประธานที่ปรึกษา บก.ทท. พล.ร.อ.นพดล โชคระดา ตท.12 พล.อ.อ.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน ตท.13 เป็น รอง เสธ.ทหาร พล.อ.สมหมาย เกาฎีระ ตท.15 เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ตท.15 เป็น หน.ฝสธ.ผบ.ทหารสูงสุด พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ตท.14 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท.

ขณะที่กองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ได้ปรับตำแหน่ง 5 เสือ ทบ. โดยขยับ พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ตท.14 นายทหารสายบูรพาพยัคฆ์ ขึ้นเป็น เสธ.ทบ.เพื่อสืบทายาทหลังจากตนเองเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2557 และเลื่อน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสธ.ทบ.ตท.13 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พร้อมนายทหารสายวงศ์เทวัญ พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต รอง เสธ.ทบ.ตท.13 ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เพราะได้แรงหนุนมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พล.ท.ธีรชัย นาควานิช ตท.14 พล.ท.อักษรา เกิดผล ตท.14 เป็น รอง เสธ.ทบ.

สำหรับตำแหน่งกุมกำลัง พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รอง มทภ.1 ตท.15 ซึ่งมีผลงานจากการปราบม็อบเสื้อแดงเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.วลิต โรจนภักดี รอง มทภ.1 ตท.15 สายบูรพาพยัคฆ์เป็น ผู้ช่วยเสธ.ทบ.ฝกบ. พล.ต.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผบ.พล.1 รอ. ตท.17 และ พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์ ผบ.พล.ร.9 ตท.17 ขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 นอกจากนี้ ขยับ พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา รอง มทภ.3 น้องชายพล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 เพื่อจ่อเก้าอี้แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ตท.14 เป็น ผบ.นปอ. พ.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ตท.18 เป็น ผบ.พล.1 รอ. พ.อ.ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็น ผบ.พล.ร.9 พ.อ.คู่ชีพ เลิศหงิม เป็น ผบ.พล.ร.4 พ.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ตท.16 เป็น ผบ.พล.ร.15 พ.อ.ศิริชัย เทศนา เป็น ผบ.พล.รพศ.1 พ.อ.โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ ตท.17 เป็น ผบ.พล.ปตอ. พ.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผบ.พล.1 รอ. บุตรชาย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ขึ้นมาเป็น ผบ.พล.ร.11

ในส่วนของกองทัพเรือ พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ช่วย ผบ.ทร.ตท.13 เป็น ประธานที่ปรึกษา ทร. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.ตท.13 เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.ตท.13 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทร. พล.ร.ท.จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสธ.ทร.ตท.13 เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.ณรงค์พล ณ บางช้าง ตท.14 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน ตท.15 เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.พิจารณ์ ธีรเนตร และพล.ร.ท.ธนะรัตน์ อุบล พล.ร.ท.อภิชัย อมาตยกุล เป็นรอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ เป็นผบ.กองทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ต.สนธยา น้อยฉายา เป็นผบ.นาวิกโยธิน พล.ร.ต.ไกรวุธ วัฒนธรรม ตท.17 เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝขว. พล.ร.ต.ยุทธนา เกิดด้วยบุญ เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝยบ.

ขณะที่กองทัพอากาศ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. ผลักดันให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้ช่วย ผบ.ทอ. ขึ้นเป็น ผบ.ทอ. พร้อมขยับ พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เสธ.ทอ.ตท.13 เป็น รอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ตท.12 เป็นประธานที่ปรึกษา ทอ. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ตท.14 และ พล.อ.ท.ชนัท รัตนอุบล ตท.13 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.ท. อารยะ งามประมวญ รอง เสธ.ทอ.ตท.13 ขึ้นเป็น เสธ.ทอ. พล.อ.ท.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ตท.13 เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ต.จอม รุ่งสว่าง ตท.16 เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. พล.อ.ต.อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ ตท.16 เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ. พล.อ.ต.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ตท.16 เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. นอกจากนี้ น้องชาย พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม คือ พล.อ.ต.สุรจิต สุวรรณทัต ตท.15 เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ส่วน น.อ.สุรพันธ์ สุวรรณทัต เป็น ผอ.ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ

ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารทั้งหมด สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ www.thairath.co.th

20 ก.ย. 2555 06:19 ไทยรัฐ