วิทยาศาสตร์ในอนาคต - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์ในอนาคต

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 24 มี.ค. 2555 09:00
1,462 ครั้ง


โอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของไทยใน 2 ทศวรรษหน้า ที่ สนง.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันก่อน.

โหวตข่าวนี้

ไทยรัฐทีวี

คลิปข่าวที่น่าสนใจ