วิทยาศาสตร์ในอนาคต

โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ 24 มี.ค. 2555 09:00

โอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของไทยใน 2 ทศวรรษหน้า ที่ สนง.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันก่อน.

โหวตข่าวนี้

Thairath TV

คิดต่าง อย่างเข้าใจ
  1. 1 เมนูทีวี 21/04/57 ดู 641 ครั้ง
  2. 2 เมนูทีวี 18/04/57 ดู 502 ครั้ง
  3. 3 เมนูทีวี 19/04/57 ดู 486 ครั้ง
  4. 4 เมนูทีวี 20/04/57 ดู 346 ครั้ง
  5. 5 เมนูทีวี 17/04/57 ดู 289 ครั้ง