บริการข่าวไทยรัฐ

สตม.ปรับใหญ่ เพิ่ม1,322ตำแหน่ง

แก้ไขปัญหาแออัดเทศกาลสงกรานต์

“พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร.” เดินสายตรวจสนามบินสุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ รอบ 2 วางแนว ทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแออัดรับมือเทศกาลสงกรานต์ ยอมรับปัญหาใหญ่คือ กำลังพลขาดแคลนจนงานล้นมือ เตรียมเสนอ ก.ตร.พิจารณาปรับโครงสร้าง สตม. เพิ่มกำลังพลตั้งแต่ระดับรอง ผบก.-ชั้นประทวน 1,322 ตำแหน่ง 23 มี.ค.นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเข้าร่วมสมาคมอาเซียนปี 2558

ผบ.ตร.เดินสายตรวจสนามบินพบปัญหากำลัง สตม.ไม่เพียงพอ เตรียมขออนุมัติเพิ่มกำลังพลเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 18 มี.ค. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา ผบช.ปส. เดินทางไปตรวจสอบระบบและความพร้อมของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมการรองรับการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาทิ ระบบการตรวจสอบประวัติของนักท่องเที่ยว ไปจนถึงสั่งกำชับให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ใช้สนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกการผ่านเข้าออกให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีคำสั่งให้ประสานการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเอาป้ายโฆษณาบางส่วนออก เพื่อเปิดช่องให้ผู้โดยสารผ่านทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์กล่าวว่า จากการลงไปตรวจสอบปัญหาการรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้สนามบิน เป็นเรื่องกำลังพลที่ขาดแคลนเป็นหลัก เพราะสัดส่วนกำลังพลกับปริมาณงานและคุณภาพงานของ สตม.ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ไม่สอดรับกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และคดีอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลง วันที่ 23 มี.ค.จะขออนุมัติ ก.ตร.เพื่อปรับโครงสร้าง สตม.เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวเรื่องการบริการและความมั่นคงของประเทศไทย ขณะนี้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าออกประเทศไทยเทียบกำลังพลของ สตม.เทียบกันไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหางานล้นมือและที่เป็นปัญหาอีกเรื่องคือ ภายในการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำลังปรับปรุงพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะช่องตรวจผู้โดยสารของ สตม. ได้ประสานการท่าฯเพื่อขอพื้นที่และจัดเก็บป้ายโฆษณาที่กีดขวางเพื่อให้มีพื้นที่ทำงานมากขึ้น

ผบ.ตร.กล่าวต่อไปว่า อีกปัญหาสำคัญที่น่าเป็นห่วงคือ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต พบว่าช่วงเทศกาลต่างๆมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าออกมากขึ้น จะสั่งการให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น และทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปัญหาเรื่องผู้โดยสารขาเข้าขาออกมากขึ้นตำรวจและการท่าฯรู้ปัญหาดี เพราะผู้โดยสารจะมากในช่วงเวลาที่เป็นปัญหา เมื่อรู้ปัญหาต้องเร่งปรับปรุง ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นปัญหาคาราคาซัง เรื่องใดทำได้ก่อนให้รีบทำ โดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนจะปรับปรุงคลี่คลายเร่งด่วน ซึ่งจะลงไปดูแลด้วยตัวเอง เพราะเป็นปัญหาที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยพูดคุยกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุด เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558 ที่นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย ได้ประสานงานท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบิน บริษัททัวร์ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาแออัดนักท่องเที่ยวในสนามบิน ทุกหน่วยต้องหาทางลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 23 มี.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.ตร.วาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเสนอขอปรับเพิ่มโครงสร้างในสังกัด สตม. ตั้งแต่ รอง ผบก.จนถึง ผบ.หมู่ รวมทั้งสิ้น 1,322 ตำแหน่ง แยกเป็นระดับ รอง ผบก. เพิ่ม 14 ตำแหน่ง ผกก. 5 ตำแหน่ง รอง ผกก.32 ตำแหน่ง สว. 35 ตำแหน่ง รอง สว. 351 ตำแหน่งและ ผบ.หมู่ 885 ตำแหน่ง โดยอัตรากำลังพลที่ได้รับส่วนใหญ่จะถูกเกลี่ยเข้าไปในสังกัด ตม.2