บริการข่าวไทยรัฐ

78 ปีกรมพละ จัดงาน 9 ธันวา

รำลึกถึง!ครูผู้มีคุณ

กรมพลศึกษา รำลึกถึงคุณความ ดี แสดงมุทิตาจิต แด่บูรพาจารย์ผู้มีพระคุณในอดีต อธิบดีฯแสงจันทร์ วรสุมันต์  รื้อฟื้นจัดงานวันสถาปนากรมพลศึกษา 9 ธ.ค.นี้ อดีตผู้บริหารของกรมตบเท้าเข้าร่วมงานคับคั่ง  แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลกำลังฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม   งาน “78 ปีกรมพลศึกษา” จึงจะจัดแบบเรียบง่าย

นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่กรมพลศึกษาได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 โดยมีหน้าที่จัดการพลศึกษาของชาติให้บุคคลมีร่างกายแข็งแรง ใจคอหนักแน่น อันจะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้สมบูรณ์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การศึกษาของชาติจึงประกอบด้วย จริยศึกษา พุทธิศึกษา และพลศึกษา ภาพเครื่องหมายหรือตรากรมพลศึกษา คือ รูปองค์พระพลบดี (พระอินทร์) ทรงช้างเอราวัณ ยืนอยู่บนก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ ซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงและทรงพลัง นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาคนแรก ได้ริเริ่มกิจการทางพลศึกษาของชาติไว้มากมาย เพื่อเป็นการสักการะองค์พระพลบดี หลวงศุภชลาศัย รำลึกถึงคุณความดีและแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพคณาจารย์ กรมพลศึกษาจึงได้รื้อฟื้นจัดงานวันสถาปนากรมพลศึกษา ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 07.39 น.เป็นต้นไป สำหรับกิจกรรมที่จัดในปีนี้จะเน้นการสักการบูชาพระพลบดี ศาลหลวงศุภชลาศัย การแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพคณาจารย์และผู้ทำคุณงามความดีให้กับกรมพลศึกษา ที่สนามกีฬาแห่งชาติ โดยเชิญอดีตผู้บริหารกรมพลศึกษา บูรพคณาจารย์ อาทิ นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง, พลตรีจารึก อารีราชการัณย์, พลตรีสำเริง ไชยยงค์, ดร.สนั่น อินทรประเสริฐ, นายกว้าง รอบคอบ, นายไพฑูรย์ จัยสิน, นายวิชิต ชี้เชิญ, นายสุทธิ ผลสวัสดิ์, นายชนินทร์ ยุกตะนันท์, นายวิจิตร เกตุแก้ว, ดร.จรวยพร ธรณินทร์, นายนบน้อม อ่าวสุคนธ์, นายสมบัติ กลิ่นผา, นายทินกร นำบุญจิตต์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้เชิญศิษย์เก่ากรมพลศึกษาที่เกษียณ บุคลากรทางพลศึกษา สมาคมกีฬา เจ้าหน้าที่พลศึกษา หน่วยงาน เครือข่ายกรมพลศึกษามาร่วมงาน

อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวด้วยว่า เนื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่รัฐบาลกำลังฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม งาน “78 ปี กรมพลศึกษา” ปีนี้ จึงจัดแบบเรียบง่าย มีกิจกรรมกีฬา นันทนาการ งานพบปะสังสรรค์ ชาวพลศึกษาและชาวกีฬา ผู้สนใจที่จะมาร่วมงาน ติดต่อสอบถามที่กรมพลศึกษา โทร.0-2214-6167, 0-2214-0120