วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระบรมฯเปิดอาคารศาลปกครองสงขลา

โดย

สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง...

ตามที่ศาลปกครองสงขลา ได้เปิดทำการเพื่อให้บริการประชาชน ด้านกระบวนการยุติธรรมทางศาลปกครองเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 31 ส.ค.44 โดยเช่าอาคารอเนกประสงค์ของมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เลขที่ 888 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นที่ทำการชั่วคราว จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายสถานที่ให้บริการประชาชนมายังอาคารที่ทำการแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่เลขที่ 1111 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.49 เป็นต้นมานั้น

นายอักขราทร จุฬารัตน์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เปิดเผยว่า บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง ในวันเสาร์ที่ 1 พ.ค.53 เวลา 17.30 น. ในโอกาสนี้ศาลปกครองขอเชิญประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายความจงรักกักดีให้ปรากฎสืบไป

อาคารที่ทำการถาวรศาลปกครองสงขลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ (เยื้องรพ.สงขลา) เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยม ความสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,640 ตารางเมตร ปัจจุบันมีตุลาการศาลปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลปกครองสงขลา จำนวน 10 คน โดยมีนางสุกัญญา นาชัยเวียง ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีศาลปกครองสงขลาคนปัจจุบัน

สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง... 29 เม.ย. 2553 04:58 ไทยรัฐ