วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซีพีเอฟ'เดินหน้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

สำหรับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนที่มูลนิธิฯ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ร่วมกันดำเนินการแล้วในกว่า 320 โรงเรียนนั้นสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านอาหารแก่ประชาชนในช่วงที่ไข่ไก่มีระดับราคาสูงได้

จากการนำผลผลิตไข่ไก่ของเด็กนักเรียนส่วนที่เหลือจากการนำไปใช้ปรุงอาหาร กลางวันในโรงเรียน ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนในราคาต่ำกว่า ท้องตลาด ซึ่งถือว่าโครงการนี้ได้ช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากที่สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนกว่า 80,000 คนได้รับโปรตีนจากไข่ไก่

นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนจะได้รับประทานไข่ไก่ จากโครงการฯ ในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในขณะที่แม่ไก่ไข่จะออกไข่ทุกวัน ดังนั้น ไข่ที่ออกมาในวันอื่นๆทาง โรงเรียนจะนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและชาวบ้านในหมู่บ้านในราคาที่ถูกกว่า ท้องตลาดเสมอ ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้ราคาขายให้ชาวบ้านจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณฟองละ2.50 บาท ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านในละแวกนั้นได้อย่างดี” นายสุปรีกล่าว และว่าทางโรงเรียนจะนำรายได้จากการขายไข่ไก่ภายในชุมชนไปจัดสรรเป็นค่าอาหาร กลางวันแก่นักเรียน และก่อให้เกิดรายได้สะสมจากการเลี้ยงในแต่ละรุ่นกลายเป็นกองทุนสำหรับดำเนิน การโครงการต่อไปอย่างยั่งยืน

"โครงการ เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”คือ หนึ่งในโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและใส่ใจของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟที่มีต่อเยาวชนไทย เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า “เยาวชนเหล่านี้ควรจะได้บริโภคอาหารอย่างถูก หลักโภชนาการ โดยโรงเรียนจัดให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ขึ้นภายในโรงเรียน หรือสถานที่ใกล้เคียง  เพื่อให้โรงเรียนมีรายได้จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าวและนำมาเป็นค่าอาหาร กลางวันนักเรียนตลอดไป”มาดำเนินโครงการตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง"

สำหรับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนที่มูลนิธิฯ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ร่วมกันดำเนินการแล้วในกว่า 320 โรงเรียนนั้นสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านอาหารแก่ประชาชนในช่วงที่ไข่ไก่มีระดับราคาสูงได้ 18 ก.ค. 2553 14:13 18 ก.ค. 2553 15:10 ไทยรัฐ