วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กล้วยไม้นามพระราชทาน

ท่านผู้หญิง เพ็ญศรี วัชโรทัย ประธานเปิดงาน "Flora in the city" ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารค่ายเซ็นทรัล.เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย และสวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา จัดงาน Flora in the city ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้ได้สัมผัสกับตลาดผู้ซื้อโดยตรง และสามารถพัฒนาสายพันธุ์ต่อเนื่อง เพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจ และสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไป


สุพิชญา สุรคุปต์ นำทีมเซเลบคนสวย ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล, จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา และกรกนก ยงสกุล จัดกระเช้าดอกไม้.ในงานได้จัดแสดงสวนดอกไม้สีชมพู 83 สายพันธุ์ รวมถึงแสดงกล้วยไม้นามพระราชทานจากราชวงศ์ อาทิ กล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นพันธุ์กล้วยไม้ที่สวยงามมากจนได้รางวัลยอดเยี่ยมจากราชสมาคมพืชสวนอังกฤษ จึงได้มีการขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นชื่อกล้วยไม้นี้ กล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิส ปริ๊นเซสจุฬาภรณ์ เป็นกล้วยไม้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้รับการทูลเกล้าฯถวายจากรัฐบาลศรีลังกา กล้วยไม้หวายพันธุ์ชมพูนครินทร์ ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ กล้วยไม้หวายพันธุ์โสมสวลี ซึ่งเป็นชื่อประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตกแต่งสวนจากคนดัง และแฟชั่นโชว์ในชุด Orchid Fashion Show เป็นการนำดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆมาตกแต่งเป็นเสื้อผ้าและหมวกอย่างเก๋ไก๋ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ได้ชม.

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน Flora in the city ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้ได้สัมผัสกับตลาดผู้ซื้อโดยตรง และสามารถพัฒนาสายพันธุ์ต่อเนื่อง เพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจ และสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไป... 29 มี.ค. 2553 11:30 29 มี.ค. 2553 11:41 ไทยรัฐ