บริการข่าวไทยรัฐ

มาสะเดาะเคราะห์ในวันตรุษจีนกันเถอะ

ปีวอก ชงกับ ปีเสือ, ปีเสือ ชงกับปีเสือ, ปีมะเส็ง ชงกับปีเสือ, ปีกุน ชงกับปีเสือ และ ปีชวดชงกับปีเสือ ข้างต้นถือว่าปีชงกับปีเสือปีนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ไปพูดคุยกับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร หมอดูชื่อดัง แนะนำสถานที่สะเดาะเคราะห์พร้อมกับเสริมสิริมงคลให้กับคนปีชงทั้งหลาย ได้สบายใจในวันตรุษจีน...

ศาลเจ้าพ่อเสือศาลแห่งนี้ถือว่ามีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง คนจีนเรียกกันว่า “ตั่วเล่าเอี้ย” เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐาน เฮี้ยงเทียนเซียงตี่, รูปเจ้าพ่อเสือ, เจ้าพ่อกวนอู และ เจ้าแม่ทับทิม เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทย และจีนเป็นอย่างมาก

โดยคุณสามารถไปสักการะได้ 2 แห่งด้วยกัน โดยแห่งแรกอยู่ที่เสาชิงช้า และแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม


วัดมังกรกมลาวาสวัดนี้คนจีนเรียกว่า วัดเล่งเน่ยยี่ เล่ง แปลว่า มังกร เน่ย แปลว่า ดอกบัว และ ยี่ แปลว่า อาราม วัด ทั้งนี้การตั้งชื่อวัดตั้งตามหลักโบราณจีนคือการตั้งตามชัยภูมิ ฮวงจุ้ย ทำเลนั้นๆ ซึ่งนับเป็นสังฆารามตามลัทธินิกายมหายานที่มีศิลปะงดงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ เทพโชคลาภหรือไฉ่ซิ่งเอี้ย, ไฉเสิ้นท้าวธตรฐมหาราช นอกจากนี้ยังต้องไหว้ ท้าวธตรฐมหาราช ปกครองทางทิศบูรพเจ้าแห่งพวกคนธรรพ์ (ถือพิณ) ไหว้ท้าววิรุฬหกมหาราช ปกครองทางทิศทักษิณ เป็นเจ้าแห่งกุมภัณฑ์ (ถือร่ม) ไหว้ท้าววิรูปักษ์มหาราช ปกครองทางทิศปัจฉิม เป็นเจ้าแห่งพวกนาค (ถือดาบและงู) และไหว้ท้าวกุเวรมหาราช (เวสสุวัณ) ปกครองทางทิศอุดร เป็นเจ้าแห่งพวกยักษ์ (ถือเจดีย์) จะเสริมสิริมงคลตัวเองได้อีกด้วย

โดยเฉพาะปี 53 นี้ คนที่ควรจะไปทำการสะเดาะเคราะห์แก้ชงได้แก่ คนที่เกิดปี ขาล ปีวอก ปีมะเส็ง และปีกุน และหน้าที่การงานคุณดีขึ้น

“พ่อม้า” และเจ้าแม่หม่าโจว ฮังกวงโตตี

ตั้งอยู่ในศาลเจ้ากวนอู ประดิษฐานอยู่ด้วยที่ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตลาดเก่า เยาวราช ทั้งนี้เทพเจ้ากวนอู เป็นเทพที่คนทั่วไปนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม ปัญญา และสัจจะ

ศาลเจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย (อาเนี้ยเก็ง)

ศาลนี้เป็นที่ตั้งของ "เจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุยเนี่ยเนี้ย" ปางประทานพรนั่งดอกบัว เป็นปางจุติของการนั่งสมาธิที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย


วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จ.ฉะเชิงเทราวัดจีนในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่สำคัญแห่งหนึ่งและมีความเป็นมายาวนาน โดยด้านในเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าที่เป็นมงคล ซึ่งประชาชนต่างมากราบไหว้ขอพรให้เกิดความสุขและสิริมงคลของชีวิตในด้านต่างๆ หรือขอพรให้มีโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองในการค้า หรือว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

นอกจากนี้ยังมีผู้นิยมมาขอพระเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ยผู้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อขอพรให้มีโชค การค้ารุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ใบในโลก ที่มีจารึกด้วยคาถามหาปรัชญาปรมิตาสูตรจารึกไว้โดยรอบองค์ระฆัง ถือกันว่าถ้าตีระฆัง 1 ครั้ง ก็เหมือนกับการสวดพระสูตรที่จารึกรอบองค์ระฆัง 1 จบ ถือเป็นบุญกุศลอย่างสูงอีกด้วย


วัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี่)

เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย แห่งแรกของ จ.ชลบุรี สืบสายคำสอนมาจากนิกายเสียมจง หรือ นิกายฌาณหรือเซน สาขาหลินฉี (วิปัสสนากรรมฐาน) เป็นศาสนสถานอันสง่างดงามที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง

วัดกัมโล่วยี่ หรือวัดทิพยวารีวิหาร

ตั้งอยู่ใน ซ.ทิพยวารี เขตพระนคร โดยวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพมังกรเขียว หรือ แชเล่งเอี้ย หนึ่งในเทพเจ้าที่มีคนมาสักการะมากที่สุด ทั้งนี้เชื่อกันว่าเทพเจ้ามังกรจะดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่ไปสักการะ

ศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือ ศาลเจ้าจุยบ่วยเนี่ยว

เป็นศาลเจ้าของชาวจีนไหหลำทั่วโลก บูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ เรียกว่า "จุยบ่วยเนี่ยว" แปลว่า "เจ้าแม่ชายน้ำ" เป็นที่เคารพบูชาในหมู่ชาวเรือ ชาวประมง


คฑา ชินบัญชร


โดยปัจจุบัน ศาลเจ้าแม่ทับทิมมีประดิษฐานหลายที่เช่น เชิงสะพานซังฮี้ กทม. ศาลเจ้าแม่ทับทิม ปากคลองภาษีเจริญ กทม. ศาลเจ้าแม่ทับทัมปากน้ำ ศาลเจ้าแม่ทับทิมดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ศาลเจ้าแม่ทับทิม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมเก่าแก่และมีอาบุมากถึง 100 กว่าปีอีกด้วย