วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หลักง่ายๆปลูกฝัง เด็กรักการอ่าน

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ทำหน้าที่คุณย่าใจดีอ่านนิทานให้เด็กๆฟัง.

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว มูลนิธิหนังสือเด็ก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จึงร่วมกันจัดตั้งโครงการ “คืนพ่อแม่ให้ลูก คืนสุขให้บ้าน” ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ให้ความรู้และความอบอุ่นแก่ลูกๆผ่านการอ่าน พร้อมเปิดโซนพิเศษ “มุมห้องนั่งเล่นตุ๊กติ๊กตุ๊บปอง” ในศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี เพื่อเป็นต้นแบบของการมีสถานที่ให้เด็กไทยได้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิหนังสือเด็ก บอกถึงการส่งเสริมการอ่านว่า  ต้องเริ่มจากความรักที่เรามีต่อการอ่านหนังสือก่อน เมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจเรื่องการอ่าน ก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่เด็ก และถ้าอยากให้ลูกเก่ง สนใจใฝ่รู้ ก็ต้องมีมุมหนังสือให้เด็ก ให้เขาได้อ่าน ขณะที่ริสรวล อร่ามเจริญ จากแปลน ฟอร์ คิดส์ บอกว่า พ่อแม่ต้องมีเวลา และต้องมีความเชื่อว่า  การอ่านหนังสือคือการพัฒนาลูก คือการปูพื้นฐานที่ดีที่สุดให้ลูก ส่วน ทรงยศ สามกษัตริย์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯบอกว่า ทุกวันนี้คนอ่านหนังสือน้อยลง จึงต้องหันมาทำอย่างไรให้เขาอ่านมากขึ้น ช่วยกันเพาะเมล็ดพันธุ์การอ่านให้มีมากขึ้น จึงต้องมีที่ที่ให้เด็กไทยได้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นและทุกบ้านก็ควรมีมุมหนังสือ เพื่อให้พ่อแม่ลูกได้มีส่วนร่วมทำอะไรร่วมกัน

แนวคิดในการจัดให้มีมุมนั่งเล่นเพื่อการอ่านนั้น ตุ๊บปอง-เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นักเขียนนิทานคนดังจากมูลนิธิหนังสือเด็กบอกว่า มาจากจุดเริ่มต้นที่บ้านมีมุมหนังสือ และคุณแม่จะอ่านหนังสือให้ลูกๆฟังทุกวัน ทำให้ตนเองเป็นคนช่างเล่า ช่างจำ ก็จะจำเอาเรื่องราวต่างๆมาเขียนเล่าผ่านตัวหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ซึ่งต้องยอมรับว่าเวลาที่แม่อ่านหนังสือให้ลูกๆฟังนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความอบอุ่นจริงๆ การที่จะให้เด็กรักการอ่านนั้น “ตุ๊บปอง” ยังบอกด้วยว่า ต้องให้เด็กเลือกหนังสือที่เขาอยากอ่าน โดยมีหลักง่ายๆคือ “ต้อง 11 - 7 อย่า” 1.  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 2. ต้องมีมุมหนังสือภายในบ้าน 3. ต้องเลือกสรรหนังสือสมวัย 4. ต้องใส่ใจชวนกันไปอ่าน 5. ต้องชื่นชมกันและกันเสมอ 6.ต้องนำเสนออย่างมีความสุข 7.ต้องหากิจกรรมสนุกๆ มาประกอบ 8. ต้องชอบต่อยอดทางความคิด 9. ต้องไม่คิดถึงวัย 10. ต้องใช้เวลาพอดี 11. ต้องมีระเบียบชีวิต และ 7 อย่าประกอบด้วย 1. อย่ายัดเยียด 2. อย่าหวังสูง 3. อย่ากังวล 4.อย่าจ้องสอน 5.อย่าถามมาก 6.อย่าขัดคอ 7.อย่าเบื่อหน่าย.

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว มูลนิธิหนังสือเด็ก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จึงร่วมกันจัดตั้งโครงการ “คืนพ่อแม่ให้ลูก คืนสุขให้บ้าน”... 16 ธ.ค. 2556 14:37 ไทยรัฐ