วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชวนสัมผัส วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง

ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย, รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร และฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ชวนเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ).

กลับมาอีกครั้ง งานแฟร์การกุศล “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” โดยองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร-กิติยาภา ทรงมีพระดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถี ชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง”

รศ.ดร.นพ. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในฐานะรองประธานอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ครั้งที่ 6 เผยว่า สืบเนื่องจากพระองค์โสมและพระองค์ภา ทรงมีพระประสงค์ให้งานช่วยเหลือของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นไปอย่างยั่งยืน และสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ควรมีรายได้ที่มั่นคง และพร้อมที่จะพึ่งพาตนเอง จากที่เคยทำการเกษตรแบบทั่วไป ก็เปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ทำให้มีรายได้และความปลอดภัย จึงเป็นที่มาของการจัดงานภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง” เป็นการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซน Hi Organic จัดแสดงวิถีชีวิตอยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ให้ประชาชนเรียนรู้ถึงการบริโภคและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในวิถีชีวิต 3 แบบ ได้แก่ แบบชาวตะวันตก ชาวตะวันออก และเกษตรอินทรีย์แบบไทย มีทั้งอาหารหลัก ขนม ของหวาน ที่ใช้ข้าว Rice Berry ขณะที่โซน Hi–ness พรั่งพร้อมด้วยร้านค้าส่วนพระองค์ อาทิ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ), ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านมูลนิธิเพชรรัตนสุวัทนา, ร้านภูฟ้า ฯลฯ โซน Hi–ED/ Hi–Tech จาก ม.เกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์ และโซน Hi–Light จัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้ด้านการแปรรูป การถนอมอาหาร เช่น เครื่องสีข้าว เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ เรือสะเทินน้ำสะเทินบก ซุปไก่ดำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

สำหรับสินค้าที่จะวางจำหน่ายในร้านค้าส่วนพระองค์ปีนี้ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการร้านค้าส่วนพระองค์ เผยว่า นอกจากสินค้ายอดนิยมอย่างตับบด 3 สูตร และไส้กรอกเห็ดเสวยที่จะมีจำหน่ายอย่างแน่นอน พร้อมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งปีนี้ได้ออกแบบ ลวดลายคอลเลกชั่นใหม่ชื่อว่า “สุขใจที่ได้แบ่งปัน” ซึ่งมาจากแนวคิดที่ทุกคนสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ประสบภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และการให้นั้นก็วนกลับมาสร้างความสุข ผ่านลายเส้น หัวใจที่ผูกร้อยต่อๆกันไป จนเกิดเป็นโครงการต่างๆ ที่สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ผู้ประสบภัย โดยใช้ลายเส้นรูปผักและผลไม้ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และการเกษตร ลายเส้นรูปนกและปลา สื่อถึงความสะอาดของอากาศและน้ำของชุมชน และลายเส้นรูปเด็ก และไก่ สื่อถึงคุณภาพชีวิตที่ดี จัดพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เสื้อยืดคอกลม เสื้อโปโล แก้วน้ำและร่ม


สัมผัส “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง”  ได้ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-1 ธ.ค.นี้ ที่บริเวณตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต บัตรผ่านประตู 20 บาท สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ.

กลับมาอีกครั้ง งานแฟร์การกุศล “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” โดยองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก... 7 พ.ย. 2556 17:11 ไทยรัฐ