บริการข่าวไทยรัฐ

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชวนสัมผัส วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง

ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย, รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร และฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ชวนเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ).

กลับมาอีกครั้ง งานแฟร์การกุศล “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” โดยองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร-กิติยาภา ทรงมีพระดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถี ชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง”

รศ.ดร.นพ. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในฐานะรองประธานอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ครั้งที่ 6 เผยว่า สืบเนื่องจากพระองค์โสมและพระองค์ภา ทรงมีพระประสงค์ให้งานช่วยเหลือของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นไปอย่างยั่งยืน และสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ควรมีรายได้ที่มั่นคง และพร้อมที่จะพึ่งพาตนเอง จากที่เคยทำการเกษตรแบบทั่วไป ก็เปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ทำให้มีรายได้และความปลอดภัย จึงเป็นที่มาของการจัดงานภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง” เป็นการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซน Hi Organic จัดแสดงวิถีชีวิตอยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ให้ประชาชนเรียนรู้ถึงการบริโภคและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในวิถีชีวิต 3 แบบ ได้แก่ แบบชาวตะวันตก ชาวตะวันออก และเกษตรอินทรีย์แบบไทย มีทั้งอาหารหลัก ขนม ของหวาน ที่ใช้ข้าว Rice Berry ขณะที่โซน Hi–ness พรั่งพร้อมด้วยร้านค้าส่วนพระองค์ อาทิ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ), ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านมูลนิธิเพชรรัตนสุวัทนา, ร้านภูฟ้า ฯลฯ โซน Hi–ED/ Hi–Tech จาก ม.เกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์ และโซน Hi–Light จัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้ด้านการแปรรูป การถนอมอาหาร เช่น เครื่องสีข้าว เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ เรือสะเทินน้ำสะเทินบก ซุปไก่ดำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

สำหรับสินค้าที่จะวางจำหน่ายในร้านค้าส่วนพระองค์ปีนี้ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการร้านค้าส่วนพระองค์ เผยว่า นอกจากสินค้ายอดนิยมอย่างตับบด 3 สูตร และไส้กรอกเห็ดเสวยที่จะมีจำหน่ายอย่างแน่นอน พร้อมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งปีนี้ได้ออกแบบ ลวดลายคอลเลกชั่นใหม่ชื่อว่า “สุขใจที่ได้แบ่งปัน” ซึ่งมาจากแนวคิดที่ทุกคนสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ประสบภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และการให้นั้นก็วนกลับมาสร้างความสุข ผ่านลายเส้น หัวใจที่ผูกร้อยต่อๆกันไป จนเกิดเป็นโครงการต่างๆ ที่สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ผู้ประสบภัย โดยใช้ลายเส้นรูปผักและผลไม้ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และการเกษตร ลายเส้นรูปนกและปลา สื่อถึงความสะอาดของอากาศและน้ำของชุมชน และลายเส้นรูปเด็ก และไก่ สื่อถึงคุณภาพชีวิตที่ดี จัดพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เสื้อยืดคอกลม เสื้อโปโล แก้วน้ำและร่ม


สัมผัส “วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง”  ได้ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-1 ธ.ค.นี้ ที่บริเวณตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต บัตรผ่านประตู 20 บาท สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ.