วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบ่งปัน..!

มาช่วยกันพวกเขาก็ดีใจ แม้จะไม่รู้เรื่อง 100 % ก็ตามที...ใครคนหนึ่งเอ่ย สาวอีกคนที่แต่งตัวคล้ายกับคนแรก กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า วันหนึ่งๆ คนไข้ใช้กัน 5-6 ชิ้น สิ่งที่อยากได้ก็คือ แพมเพิร์ส (Pampers) ไซส์เอ็ม (M) ไซส์เอ็ม (L)

หลังจากกินอิ่มแล้วพวกเขามีการแสดงเล็กๆ น้อยๆ แบบไม่พิธีรีตองอะไร บางคนร้องเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญ คนไข้อายุคราวย่า ยาย หลายคนยกมือไหว้ขอบคุณ ทันทีที่เรายกกล้องถ่ายภาพเพื่อจะนำมาประกอบเรื่องราว ใครคนหนึ่งเดินมาบอกเบาๆ ว่า ไม่สะดวกใจกับภาพคนไข้ที่จะออกไปสู่สาธารณะ เพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล

 


ไม่ได้ขัดขืน เราเข้าใจ พร้อมกับรับคำว่า ภาพเล่าเรื่องไทยรัฐออนไลน์ที่ถ่ายออกไปนั้นจะหลีกเลี่ยงหน้าตาคนไข้ให้มากที่สุดกับกิจกรรมรวบรวมเงินของบรรดาชาวไทยรัฐออนไลน์ พร้อมกับเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกับเครื่องดื่ม และขนมอร่อยๆ ชนิดที่พวกเขาไม่ค่อยได้กินกัน เช่น อิชิตัน อานตี้แอนส์ คริสปี้ครีม เค้กจากโรงแรมเครือเกษมกิจให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

ภาพเล่าเรื่องเบื้องหลังความ 'ตื้นตันใจ' เพราะการ 'แบ่งปัน' ที่ไม่ใชเรื่องส่วนตัว ทว่าเป็นเรื่องส่วนรวม พร้อมกับการส่งผ่านความดีไปยังด้วยว่า วันนี้คุณทำบุญแล้วหรือยัง!

 

 

 

**ล้อมกรอบ**

โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคทางจิตเวช เดิมชื่อ โรงพยาบาลโรคจิตนนทบุรี ด้วยความริเริ่มดำเนินการของ นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ได้ที่ดินมาจำนวน 1,067 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยมีนายแพทย์ขจร อ้นตระการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลจิตเวช ขนาด 1,430 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 415 ไร่ 57 ตารางวา

เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการได้รับโอนผู้ป่วยชายเรื้อรัง จำนวน 150 คน จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มาทำการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและรับผู้ป่วยจากเรือนจำนนทบุรี เข้ารับการรักษา ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 โรงพยาบาลโรคจิตนนทบุรีได้ย้ายมาสังกัดโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลโรคจิต ได้พิจารณาเห็นว่าสังคมตั้งข้อรังเกียจ “โรคจิต” ประชาชนไม่นิยมมารับการรักษาจึงได้ดำเนินการ ให้โรงพยาบาลโรคจิตทุกแห่งเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยอาศัยประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการทำนาข้าว จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น “โรงพยาบาลศรีธัญญานนทบุรี” ตั้งแแต่ปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายท่านทำหน้าที่บริหารจัดการ และพัฒนาโรงพยาบาลศรีธัญญาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ภาพเล่าเรื่องไทยรัฐออนไลน์ที่ถ่ายออกไปนั้นจะหลีกเลี่ยงหน้าตาคนไข้ให้มากที่สุด กับกิจกรรมรวบรวมเงินของบรรดาชาวไทยรัฐออนไลน์ พร้อมกับเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ภาพเล่าเรื่องเบื้องหลัง ที่ให้ชื่อว่าความ 'ตื้นตันใจ' เพราะการ 'แบ่งปัน...! นั่นเอง 13 มิ.ย. 2556 17:48 ไทยรัฐ