วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันคึกฤทธิ์ยกย่อง 4 ศิลปินอาวุโส

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิลปินคึกฤทธิ์’56 ทั้ง 4 ท่าน มี ครูพงษ์พิศ จารุจินดา, ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ครูรัตติยะ วิกสิตพงศ์ และ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ.

สถาบันคึกฤทธิ์ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลศิลปินคึกฤทธิ์แก่ศิลปินแขนงต่างๆ ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งตรงกับวันที่ 20 เม.ย. โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 8oฯ ได้เผยถึงรางวัลศิลปินคึกฤทธิ์ว่า ทุกปีมูลนิธิจะสรรหาและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสผู้มีผลงานด้านนาฏศิลป์-การละคร ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิม ตามแนวนิยมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ และที่ผ่านมามูลนิธิได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “ศิลปินคึกฤทธิ์” ไปแล้ว 12 ท่าน ส่วนปีนี้มีศิลปินที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัล 4 ท่าน คือ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินที่มีความชำนาญทางดนตรีไทยทั้งเครื่องสาย ฆ้องวง ระนาดเอก โปงลาง ฯลฯ ครูรัตติยะ วิกสิต-พงศ์ เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการนาฏศิลป์ไทย ครูพงษ์พิศ จารุจินดา เชี่ยว ชาญนาฏศิลป์โขนลิง และเป็นอาจารย์ที่ทุ่มเทสอนนาฏศิลป์โขนให้กับนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินคนสำคัญของเมืองไทย ที่รู้จักกันดีในฐานะผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ยุคแรกและ มีผลงานด้านดนตรีและการแสดงอย่างมากมาย


และเพื่อเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิด 102 ปีของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปีนี้ทางมูลนิธิจึงได้เชิญศิลปินอาวุโส ได้แก่ ครูจตุพร รัตนวราหะ, ครูประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, ครูสุดจิตต์ พันธ์สังข์ และครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ซึ่งแต่ละท่านล้วนแต่เป็นบรมครูในด้านการแสดงโขน มาจัดการแสดง 4 ชุดคือ ฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน, ฉุยฉายหนุมาน, ฉุยฉายฤาษีแดง และรำพลายชุมพล เพื่อบันทึกภาพการแสดงและท่ารำทั้งหมดไว้ และนำไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดของมูลนิธิ  เป็นการเก็บหลักฐานรูปแบบท่ารำ ความประณีตอ่อนช้อย แบบแผนอันทรงคุณค่า ให้เป็นต้นแบบและสืบเนื่องไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป.

สถาบันคึกฤทธิ์ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลศิลปินคึกฤทธิ์แก่ศิลปินแขนงต่างๆ ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งตรงกับวันที่ 20 เม.ย. โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 8oฯ... 24 เม.ย. 2556 17:18 ไทยรัฐ