วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ่าน‘พลังการชื่นชม’ แล้วจะรู้ว่า คำชื่นชม เปลี่ยนโลกได้!!

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีเปิดตัวหนังสือ ‘พลังการชื่นชม’ ผลงานของ วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักการสื่อสาร และนักการศาสนา ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ตรง สรุปเป็นหลักการสื่อสารเพื่อการชื่นชมทั้ง ๗ ขั้นตอน ที่จะส่งผลด้านบวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นคนที่ ‘ทรงเสน่ห์’ และ ‘ทรงพลัง’ มากที่สุด ที่สำคัญยังมีคมความคิดของบุคคลจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งล้วนได้ใช้ ‘พลังการชื่นชม’ จนสามารถสร้างความสุขและประสบความสำเร็จให้กับตนเองและส่วนรวมในทุกด้านอีกด้วย‘คำชื่นชม’ เป็นคำที่อ่อนโยนแต่มีน้ำหนักมาก เพราะเป็นการสื่อสารทางตรง เป็นคำพูดที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีคุณค่าทางจิตใจสูงเหลือคณานับ เราจะเห็นว่า ไม่ว่าผู้ใดที่กล่าววาจาไพเราะอ่อนหวาน ย่อมสร้างสรรค์ประโยชน์ ทำให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจให้ความเมตตานิยมชมชอบ บุคคลที่กล่าววาจาดี พูดน่าฟังจึงมีโอกาสสร้างความก้าวหน้าและความสำเร็จให้แก่ตนเอง การทำงาน รวมถึงชีวิตทุกด้าน ในทางตรงข้าม คนพูดไม่ดี พูดไม่เป็น สื่อภาษาไม่สร้างสรรค์ เพราะใช้คำพูดที่ก้าวร้าว หยาบคาย ก็อาจส่งผลให้ผู้พูดได้รับความเกลียดชัง เกิดความล้มเหลวในชีวิตขึ้นได้

วงการสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับการชื่นชมตลอดมาและบอกต่อๆ ว่าให้พยายามกระตุ้นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้เขารู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเขา ด้วยการชี้ให้เขาเห็นคุณค่าหรือคุณงามความดีในตัวเอง ขณะที่ กรมส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ก็เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการชื่นชมมาก เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปรับพฤติกรรม แม้ใน วิชาการด้านจิตวิทยา ว่าด้วยการให้บริการปรึกษาเชิงโน้มน้าวจูงใจ ก็เน้นย้ำให้ผู้รับบริการตระหนักรู้คุณค่าของตัวเอง และให้กล่าวชื่นชมผู้มารับบริการปรึกษาเพื่อเป็นการให้กำลังใจ ส่วนในวงการศาสนา ก็พยายามกระตุ้นให้สังคมเป็นสังคมที่ชื่นชมยินดีต่อกันให้มากๆ เรียกเป็นภาษาบาลีว่า ‘ปัตตานุโมทนามัย’ที่สำคัญ ในตอนท้ายบทของแต่ละเรื่อง ยังมีคมความคิดสำคัญของบุคคลจากหลากหลายวงการ ซึ่งล้วนได้ใช้ ‘พลังการชื่นชม’ จนสามารถสร้างความสุขและประสบความสำเร็จให้กับตนเองและส่วนรวมในทุกด้าน อาทิ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) แห่งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกวุฒิสภา รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ศ.เกียรติคุณ แสงจันทร์งาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ดร.สมศักดิ์ ชลาชล แห่ง CHALACHOL Hairdressing School ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน แห่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาลา คำจันทร์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ นักบรรยาย ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ เมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร หนุ่ม-สันติสุข พรหมศิริ ดารานักแสดง กิ๊ฟ-กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้น
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริหาร CHALACHOL Hairdressing School กล่าวว่า “ด้วยวัฒนธรรมของคนไทยไม่ค่อยชมกัน จนต่างชาติมองว่าคนไทยขี้อิจฉา แต่อาจารย์แดงไม่เหมือนคนอื่น อาจารย์แดงเคยมากล่าวสุนทรพจน์คำชมในงานวันเกิดของผมด้วยความจริงใจ ทั้งที่ไม่รู้จักกัน จนผมเห็นความดีและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆ หลังจากนั้นก็จัดปาร์ตี้น้อยลง เปลี่ยนตัวเองเพื่อถนอมความดีเอาไว้ แล้วนำมาปรับใช้ในการทำงานกับช่างทำผมและลูกค้า ผมเชื่อว่า ถ้าทุกคนได้อ่านหนังสือ พลังการชื่นชม เล่มนี้แล้ว จะช่วยเร้าให้รู้สึกอยากทดลองชมคนอื่น และทำซ้ำบ่อยๆ จนเกิดเป็นพฤติกรรม ผมเองแรกๆ ก็ไม่กล้าชมใคร แต่พอทำแล้วรู้สึกมีความสุข ยิ้มแย้มง่ายขึ้น หลายคนถามว่า ทำไมคุณสมศักดิ์ยิ่งแก่ยิ่งดูใจดี นั่นก็เพราะเรารู้สึกสบายใจจากพลังการชื่นชมนี่เอง”

ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ดารานักแสดง กล่าวว่า “ในยามที่ชีวิตพบกับภาวะวิกฤติจากข่าวต่างๆ ผมใส่ใจอยู่กับคนที่รักและชื่นชมผมเท่านั้น และผมก็พบว่า พลังจากความรัก ความชื่นชม เหล่านั้น เป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ ส่งผลให้ผมรู้สึกมีความหวัง มีคุณค่า และมุ่งมั่น ฟันฝ่าอุปสรรคจนผ่านพ้นไปได้ ผมดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ พลังการชื่นชม ขอขอบคุณอาจารย์แดงที่ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับคนไทยทุกคน ผมเชื่อว่าเมื่อทุกอย่างเข้าไปอยู่ในใจทุกคน สังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งการชื่นชม และลดความอิจฉาริษยาลงได้”กิ๊ฟ-กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ “จากการทำภารกิจนางสาวไทย หลายครั้งที่ได้พบคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในชีวิต สาเหตุสำคัญมาจากคำธรรมดาที่เรียกว่า กำลังใจ และยังพบต่อไปอีกว่ากำลังใจนั้นมาจากคำที่ยิ่งกว่าธรรมดา ซึ่งเรียกว่า การชื่นชม นั่นเอง กิ๊ฟเองก็เคยได้รับคำชมจากอาจารย์แดง จนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามาก กิ๊ฟเชื่อว่าทุกคนเมื่อได้รับคำชม จะรู้สึกอิ่มเอมใจและปลื้มปีติเช่นกัน แล้วเราจะไม่รู้สึกอิจฉาใครอีก หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และจะนำไปสู่ความสำเร็จต่างๆ อีกมากมาย”

 

ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือ ‘พลังการชื่นชม’ ครั้งแรกของโลกกับการเปิดเผยขั้นตอนการชื่นชมที่จะเปลี่ยนคน เปลี่ยนโลก ได้ในพริบตา! 20 ก.พ. 2556 14:20 24 ก.พ. 2556 13:22 ไทยรัฐ