วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะพ่อแม่หนุน ลูกเล่นกีฬาช่วยกระตุ้นสมองให้พัฒนาดีขึ้น

ร่วมพัฒนาเด็กๆให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และสติปัญญา สถาบันพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ด้วยกีฬา คิดส์ สปอร์ตแลนด์ (Kids Sportland) ชั้น 4 โซน เอ็ดดูเทนเม้นท์ เวิลด์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จึงได้คิดค้นแนวทางการพัฒนาร่างกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือกระตุ้นความพร้อมในการเรียนรู้ สำหรับเด็กอายุ 1.5-15 ปี ซึ่ง รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนของคิดส์ สปอร์ตแลนด์ เกิดขึ้นจากคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านปฐมวัย ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล และรักลูกกรุ๊ป ได้ร่วมกันพัฒนาโมเดลพัฒนาเด็ก ที่เรียกว่า “8Fs Model” ประกอบด้วย Fit, Firm, Fast, Flexibility, Function Skills, Fun, Friends และ Free Ideas อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคิดส์ สปอร์ต

อาจารย์ศิริรัตน์กล่าวต่อว่า การเริ่มเรียนกีฬาตั้งแต่ในวัยเด็กจะช่วยเสริมทักษะความพร้อมทั้งในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และการรักการออกกำลังกายต่อเนื่องไปในอนาคต ปัจจุบันการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาในสังคมเด็กไทย มีจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่เพียงพอ เลยพบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ กอปรกับสุขลักษณะการบริโภคที่ผิด จึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคภัยต่างๆ ผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เด็กมีการออกกำลังกายตั้งแต่เด็ก เพื่อช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น อันจะส่งผลดีในระยะยาวต่อตัวเด็ก

ด้านคุณแม่ยุคใหม่อย่าง อุษณีย์ มหากิจศิริลีโอณีโอ กล่าวว่า เธอพาลูกสาวทั้ง 2 คนมาเรียนรู้ทักษะด้านกีฬาที่คิดส์ สปอร์ต เพราะเชื่อว่ากีฬามีความสำคัญสำหรับเด็กทุกคน อยากปลูกฝังทักษะนี้ให้กับลูกๆ ถึงแม้ตอนนี้อายุยังน้อย เลยเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก เช่น กีฬากอล์ฟ และเทนนิสขั้นพื้นฐานซึ่งลูกๆ ชอบมาก.

ร่วมพัฒนาเด็กๆให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และสติปัญญา สถาบันพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ด้วยกีฬา คิดส์ สปอร์ตแลนด์ (Kids Sportland) ชั้น 4 โซน เอ็ดดูเทนเม้นท์ เวิลด์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค... 2 ก.ย. 2555 14:27 ไทยรัฐ