วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

SHELL สนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด ร่วมกับ บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลรายใหญ่ของประเทศไทย ประกาศโครงการ ความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 8 แห่ง และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายย่อยกว่า 1 พันราย ให้สามารถดำเนินตามมาตรฐานของ Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรระดับนานาชาติ ที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ผ่านมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้โดยมาตรฐาน RSPO จะเป็นช่องทางในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในตลาดเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการผลักดันให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการสามารถผ่านการรับรองจาก RSPO ได้ในที่สุด


นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโครงการนี้ แสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ได้โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินตามมาตรฐาน RSPO ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ที่นอกจากจะได้ปรับปรุงขั้นตอนการปลูกปาล์มให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังช่วยจำกัดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”


บริษัทน้ำมัน พืชปทุม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเป็นบริษัทแรกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO ในประเทศไทย ได้จัดตั้งทีมเพื่อทำงานร่วมกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และเกษตรกรรายย่อยในโครงการนี้โดยเฉพาะ โดยกระจายตัวอยู่ในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง ซึ่งโครงการในระยะแรกจะเป็นการจัดตั้งทีมงานภาคสนาม เพื่อฝึกอบรมเชิงลึกให้กับผู้ปลูกปาล์มรายย่อยจากนั้นจึงนำระบบบริหารจัดการแบบกลุ่มเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถผ่านมาตรฐานการรับรองแบบกลุ่มของ RSPO ได้ในที่สุด


นายศาณินทร์ ตริยานนท์ กรรมการบริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด กล่าวว่า “บริษัทน้ำมันพืชปทุม นับเป็นหนึ่งในผู้ใช้น้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ของประเทศเราจึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตลอดทั้งระบบ โดยในความร่วมมือครั้งนี้เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่ทั้งโรงงานสกัด และกลุ่มเกษตรกรซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันใน ประเทศไทย” ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการดำเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์ และจะทำให้สามารถผลิตน้ำมันปาล์มตามมาตรฐาน RSPO ได้ประมาณ 5 หมื่นตันต่อปี โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากเชลล์และบริษัทน้ำมันพืชปทุม และยินดีเปิดกว้างให้หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการประกอบอาหารและการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับประเทศไทย รัฐบาลกำหนดให้น้ำมันไบโอดีเซลต้องมียอดจำหน่าย 3-5% ของน้ำมันดีเซลทั้งหมดทั่วประเทศ


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก ที่มีพนักงานประมาณ 93,000 คน ในมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ในฐานะหนึ่งในผู้ซื้อน้ำมันไบโอดีเซลรายใหญ่ของโลก เชลล์เป็นผู้นำด้านมาตรฐานการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอย่างยั่งยืนตลอดทั้งระบบมาเป็นเวลาหลายปี โดยได้ดำเนินตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน อาทิ RSPO เกี่ยวกับบริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มตราเกสร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลรายใหญ่ของประเทศไทยโดยมียอดผลิตประมาณ 28-30 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้จำหน่ายภายในประเทศ.

Arcom roumsuwan
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom

 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด ร่วมกับ บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลรายใหญ่ของประเทศไทย ประกาศโครงการ ความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... 13 ส.ค. 2555 08:46 ไทยรัฐ