วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมมนาสุขภาพ เตรียมพร้อมโภชนาการ 'คุณแม่มือใหม่'

กุมารแพทย์ระดับโลกแนะ “โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งผลสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย” ซึ่งโภชนาการที่ดีของแม่ในช่วง 1,500 วันแรกนับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนหลังคลอดนั้น สามารถลดโอกาสในการเกิดโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน และโรคอ้วนในเด็กได้

ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ระดับโลก ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ เฟอร์ดินานด์ ฮัคช์เค่ ประธานสถาบันโภชนาการเนสท์เล่ และศาสตราจารย์แพทย์หญิง เอริกา ไอโซเลารี คณะวิจัยโภชนาการ ภูมิแพ้วิทยาภูมิคุ้มกันเยื่อบุผิวและจุลินทรีย์ในลำไส้ มหาวิทยาลัยเทอร์คู ประเทศฟินแลนด์ เป็นวิทยากรรับเชิญ ร่วมด้วยแพทย์หญิงด็อกเตอร์ ศิรินุช ชมโท ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณมาลี กิตติกัมปนาท ผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการและการแพทย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ


คุณมาลี กิตติกัมปนาท ผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการและการแพทย์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “อุบัติการณ์โรคภูมิแพ้ในเด็กเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อพัฒนาการและการเติบโตของเด็ก และยังเป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพทางใจของผู้ปกครองทุกคน สถาบันโภชนาการเนสท์เล่จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มต้นได้ด้วยการเลือกโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่คุณแม่เริ่มตั้ง ครรภ์”


ศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ เฟอร์ดินานด์ ฮัคช์เค่ ประธานสถาบันโภชนาการเนสท์เล่  อธิบายว่า

“ภาวะโภชนาการในช่วง 1,500 วันแรก (ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอด) มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก รวมถึงการเกิดโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงโรคอ้วน ในเวลาต่อมาอีกด้วย” ศ.นพ.ดร.ฮัคช์เค่ ยกตัวอย่างว่า “ภาวะทุพโภชนาการในมดลูก โดยเฉพาะการขาดวิตามินบี 12 และโฟเลท ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของยีนหลัก ซึ่งตัวอ่อนในครรภ์ที่ขาดสารอาหารจะถูกร่างกายสั่งให้เก็บสะสมพลังงานที่ได้ รับไว้ในร่างกาย ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วน หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่”

ด้านศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เอริกา ไอโซเลารี คณะวิจัยโภชนาการ ภูมิแพ้วิทยาภูมิคุ้มกันเยื่อบุผิว   และจุลินทรีย์ในลำไส้ มหาวิทยาลัยเทอร์คู ประเทศฟินแลนด์ กล่าวว่า

“จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเป็นตัวการสำคัญในการกระตุ้นจุลินทรีย์อื่นๆ ให้ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเจริญเติบโต ซึ่งความชุกของจุลินทรีย์ดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรม รูปแบบการคลอด สิ่งแวดล้อม และการให้อาหารทารก โดยโภชนาการของแม่ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของน้ำนม เพื่อบำรุงให้น้ำนมอุดมไปด้วยคุณประโยชน์แก่ร่างกาย ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้ประโยชน์ในการปกป้องเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นการพัฒนาระบบ-ภูมิคุ้มกันของทารกอีกด้วย”

“วิธีการคลอดแบบธรรมชาติจะช่วยกระตุ้นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันเนื้อเยื่อ ซึ่งมีส่วนช่วยในการป้องกันโรค-ภูมิแพ้ในเด็ก นอกจากนี้ จุลินทรีย์สุขภาพยังช่วยควบคุมและป้องกันอาการอักเสบเฉพาะที่ภายในระบบภูมิคุ้มกัน โดยที่คุณแม่สามารถเลือกบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์สุขภาพ เพราะคุณแม่เป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีสุขภาพดีได้”

 

กุมารแพทย์ระดับโลกแนะ “โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งผลสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย” ซึ่งโภชนาการที่ดีของแม่ในช่วง 1,500 วันแรกนับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนหลังคลอดนั้น สามารถลดโอกาสในการเกิดโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน และโรคอ้วนในเด็กได้ 22 มิ.ย. 2555 14:17 ไทยรัฐ