วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รู้จักกับเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้

เยื่อบุตาอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อที่ด้านในของเปลือกตาบนและล่างและเยื่อบุด้านนอกของตาขาว ซึ่งสาเหตุของภาวะเยื่อบุตาอักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเกิดจากภูมิแพ้ก็ได้

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ คือ โรคเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ ที่พบในสิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ไรฝุ่น เชื้อรา ขนสัตว์ ละอองเกสรดอกไม้ มลพิษในอากาศ มาสัมผัสกับเยื่อบุตาแล้วกระตุ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

อาการของโรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้


จะเริ่มด้วยมีอาการคันตา ตาแดง มีขี้ตาใส น้ำตาไหล ตาสู้แสงไม่ได้ เปลือกตาบวม เคืองตา เหมือนมีฝุ่นผงเข้าตามักจะมีการอักเสบของเปลือกตา  ในรายที่อาการรุนแรงอาจทำให้ตามัวลงจนถึงตาบอดได้ โดยอาการต่างๆ เหล่านี้ อาการคันตาจะเป็นอาการเด่นที่บ่งบอกว่าน่าจะมีผลมาจากภูมิแพ้ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการทั้งสองตา นอกจากนี้ อาจพบอาการร่วมกับโรคภูมิแพ้ที่อื่นๆ เช่น โรคจมูกอักเสบ หรือผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้


การดูแลรักษา

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือสารกระตุ้นที่ทำให้มีอาการแพ้มากขึ้น  การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เช่น ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องปรับอากาศภายในบ้านให้สะอาดเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยการสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
หลีกเลี่ยงอากาศที่มีสารก่อความระคายเคืองหรือสารก่อภูมิแพ้มากเช่น ควันธูป ควันบุหรี่ สารไอระเหยต่างๆ
บรรเทาอาการแพ้ด้วยการใช้ความเย็น เมื่อเกิดอาการแพ้ ตาบวม คันตา  ไม่ควรขยี้ตา ควรใช้น้ำสะอาด น้ำตาเทียม หรือน้ำเกลือล้างตา เพื่อล้างเอาสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ออก และประคบด้วยความเย็น จะช่วยบรรเทาอาการแพ้และอาการระคายเคืองตาให้ดีขึ้น  ในกรณีที่อาการยังไม่ดีขึ้น ควรรีบพบจักษุแพทย์  ควรใส่แว่นตากันแดดเวลาออกนอกอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันฝุ่น ลมไม่ให้เข้าตา

การรักษาโดยการใช้ยามีทั้งยาหยอดตาและยารับประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับจักษุแพทย์จะเป็นผู้เลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการและความรุนแรงของโรค

ข้อมูล Laser Vision International LASIK Center

 

เยื่อบุตาอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อที่ด้านในของเปลือกตาบนและล่างและเยื่อบุด้านนอกของตาขาว ซึ่งสาเหตุของภาวะเยื่อบุตาอักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเกิดจากภูมิแพ้ก็ได้ 18 มิ.ย. 2555 12:59 18 มิ.ย. 2555 14:40 ไทยรัฐ