วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตรีทำงานดีเด่นเผยความสำเร็จ มองประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก

อานุสรา จิตต์มิตรภาพ บอสใหญ่ไปรษณีย์ไทย.

เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้หญิงทำงาน เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ที่ผ่านมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติ และยกย่องสตรีทำงานดีเด่นในแต่ละภาคส่วน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” ประจำปี 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สำหรับสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลปีนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถ ประสบความสำเร็จในอาชีพ และทำคุณประโยชน์แก่สังคมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็นสตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สตรีเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ศิลปินสตรีดีเด่น และพิธีกรดีเด่น

ในจำนวนนี้มี น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับรางวัลในฐานะสตรีนักบริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ซึ่งบอสใหญ่ไปรษณีย์ไทยบอกถึงการเป็นผู้บริหารดีเด่นว่า มาจากความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุด โดยมองประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นหลัก ซึ่งไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ใหญ่มีพนักงานกว่า 2 หมื่นคน ต้องทำงานแบบเน้นการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับทีมเวิร์กเป็นสำคัญ ขณะที่ พญ.เจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งได้รับรางวัลสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น  บอกถึงการเป็นผู้บริหารภาคเอกชนว่า ต้องบริหารงานให้เกิดความสมดุลทั้งระหว่างคนไข้ที่มารับการรักษา พนักงานที่เป็นทั้งแพทย์ พยาบาล และผู้ร่วมทุน โดยให้ทุกฝ่ายมีความสุข เมื่อทุกฝ่ายมีความสุข ธุรกิจก็ดำเนินไปได้.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติ และยกย่องสตรีทำงานดีเด่นในแต่ละภาคส่วน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” ประจำปี 2555 11 มี.ค. 2555 14:00 ไทยรัฐ