วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญชวนนักเลงกล้องประกวดภาพถ่าย

"กินปู ดูเรือบิน ที่เกาะลันตา ณ สุวรรณภูมิยามย่ำค่ำ" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้รักการถ่ายภาพ...

นายกำธร ถาวรสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ ร้านอาหารเกาะลันตา จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "กินปู ดูเรือบิน ที่เกาะลันตา ณ สุวรรณภูมิยามย่ำค่ำ"   โดยเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความสวยงาม   ความประทับใจในเวลาค่ำคืนหลังดวงอาทิตย์ตก   จนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นภาพถ่ายบรรยากาศบริเวณภายในและภายนอกของร้านอาหารเกาะลันตา ณ สุวรรณภูมิทั้งนี้  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักการถ่ายภาพ  และส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล  "เที่ยวไทยครึกครื้น  เศรษฐกิจไทยคึกคัก"  ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด  ได้แก่  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยแบ่งประเภทดังนี้ ประเภทบุคคลทั่วไปและช่างภาพ รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท, ชนะเลิศอันดับสอง 50,000 บาท, ชนะเลิศอันดับสาม 30,000 บาท และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท, ชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท, ชนะเลิศอันดับสาม 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวด ต้องถ่ายด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า "โครงการประกวดถ่ายภาพ ร้านอาหารเกาะลันตา" และระบุประเภทที่ส่งภาพเข้าประกวดมาที่ ร้านอาหารเกาะลันตา สุวรรณภูมิ เลขที่ 888/11 ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภายในวันที่ 31 ก.ค. 52 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2738-4811-12.

"กินปู ดูเรือบิน ที่เกาะลันตา ณ สุวรรณภูมิยามย่ำค่ำ" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้รักการถ่ายภาพ... 27 ก.ค. 2552 21:00 ไทยรัฐ