วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นำวิทยาการ ไอที ใช้ในการแพทย์ช่วยการผ่าตัดแม่นยำมากขึ้น

น.อ. (พิเศษ) นพ.จำรูญเกียรติ

นำวิทยาการที่ก้าวไกลส่งให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ล่าสุดวิทยาการทางด้านไอที “Digital Lighbox” ได้ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ ทำให้ผลการผ่าตัดแม่นยำขึ้น โดย น.อ. (พิเศษ) นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาล เวชธานี เปิดเผยว่า การนำจออัจฉริยะ ที่เรียกว่า Digital Lightbox และคอมพิวเตอร์ที่มีระบบนำวิถีช่วยผ่าตัด นับเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีศักยภาพสูงมาช่วยเสริมศักยภาพการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยจออัจฉริยะจะช่วยคำนวณและให้ข้อมูลเป็นภาพ 3 มิติที่มีความละเอียดสูง มีประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนการผ่าตัด

คุณหมอจำรูญเกียรติอธิบายอีกว่า การผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพการเคลื่อนไหวของ ข้อเข่าในระหว่างการผ่าตัด แบบต่อเนื่องตามความเคลื่อนไหวจริง ซึ่งจะจำลองแม่แบบข้อขนาดต่างๆ เป็นภาพดิจิตอลแบบ 3 มิติ สามารถขยาย ปรับหมุน แก้ไข วัดขนาดของข้อเทียมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงคำนวณทิศทางการวางตำแหน่งข้อเทียมได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ก่อนผ่าตัด นอกจากนี้ หากใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก แม้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น แต่แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะมีข้อจำกัดในการมองเห็น ทำให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนในการวางตำแหน่งผิวข้อเข่าเทียมได้ การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมในการผ่าตัดจึงช่วยได้มากในการผ่าตัดนี้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำได้ทันทีในระหว่างการผ่าตัด โดยไม่ต้องรอดูภาพเอกซเรย์หลังผ่าตัดเหมือนอย่างวิธีเดิม

สุดท้ายนี้ ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ยังบอกอีกว่า จากการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม เปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดแบบธรรมดาและวิธีการใหม่นี้ พบว่ากลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดแบบใหม่มีผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการวางตำแหน่งของผิวข้อเข่าเทียมได้ดีกว่าร้อย ละ 53.8 ทั้งนี้ หากมีการคลาดเคลื่อนจะส่งผลให้อายุการใช้งานผิวข้อเข่าเทียมลดน้อยลง และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวด จนอาจทำให้ต้องผ่าตัดใหม่โดยไม่จำเป็น การผ่าตัดแบบนี้ ความแม่นยำเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อผลการผ่าตัดในระยะยาว เพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานผิวข้อเข่าเทียมได้นานกว่าเดิม.

28 มิ.ย. 2554 15:31 ไทยรัฐ