วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดศรีนวรัฐ ทูลขอ องค์หริภา บูรณะจิตรกรรมฝาผนังวิหารอายุ 100 ปี

จากพระปณิธาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ที่ทรง มุ่งมั่น ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ จึงก่อเกิดโครงการพระดำริต่างๆ พร้อมกันนี้ องค์หริภายังได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ตรวจความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เริ่มจากโครงการ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มีความ ก้าวหน้าไปอย่างมาก พระองค์ได้ทอดพระเนตร งานก่อสร้างบริเวณเทวาลัย ที่ทรงสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐานองค์แม่พระธรณีบีบมวยผม พร้อมมีพระประสงค์ให้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ หนองน้ำขุ่น ด้วยพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้อง กับพุทธประวัติและไม้มงคลต่างๆ ให้สอดคล้องกับองค์เทวาลัย และ ยังทรงเลือกวัสดุสำหรับก่อสร้างและ ตกแต่งหน้าบัน

ส่วน โครงการวัดธาราทิพย์ ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่  องค์หริภาทรงตรวจความ คืบหน้าของการสร้างพระวิหาร วัด ธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการจัดเตรียมฝาผนังใน วิหารด้วยเทคนิคโบราณ เพื่อการ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พระองค์จะทรงเขียนภาพจิตรกรรมด้านหลังพระประธานก่อนเป็นผนังแรก ซึ่งจะเริ่มดำเนินการขยายภาพลายเส้นในช่วงปลายเดือนนี้  และ โครงการโบราณ สถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้เสด็จยังโบราณ- สถานเวียงท่ากาน เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของการจัดซื้อที่ดินจำนวน 19 ไร่ ไว้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเวียงท่ากาน หลังจากนั้นทรงร่วม ประชุมกับคณะกรรมการท้องถิ่น  เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญต่างๆ  ขณะเดียวกัน ทรงร่วมหารือเกี่ยวกับการวางแผนจัดงานประจำปีของเวียงท่ากาน โดยปีนี้จะทรงจัดงานร่วมกับท้องถิ่น ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในเดือน พ.ย.นี้

 

นอกจากนี้ องค์หริภา ได้เสด็จวัดศรีนวรัฐ หรือวัดทุ่งเสี้ยว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำกราบทูลเชิญของทางวัดและชุมชน เพื่อให้ พระองค์ทรงวินิจฉัยการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ส่วนตัวอาคารมีอายุกว่า 400 ปี ในการนี้ พระองค์ทรงศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ของการก่อสร้างวัด รวมถึงการบูรณะมาก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และจากการศึกษาทรงพบว่าวิหารชำรุดมาก ทรงเห็นสมควรบูรณะอาคารก่อน ทั้งนี้ จะทรงหารือกับผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร เพื่อเข้ามาบูรณะโครงสร้างวิหารต่อไป.

 

จากพระปณิธาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ที่ทรง มุ่งมั่น ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ... 17 เม.ย. 2554 16:52 ไทยรัฐ