วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยธ.​ฉลองความสำเร็จโครงการ พระองค์ภา ยูเอ็น​ รับ ข้อกำหนดกรุงเทพฯ ปฏิบัติทั่วโลก

จากความ​สำเร็จ​ของ​โครงการ Enhancing Lives of Female Inmates (ELFI) หรือ​โครงการ​จัด​ทำ​ข้อ​เสนอ​ประเทศไทย​เพื่อ​ผลัก​ดัน​ให้​เป็น​ข้อ​กำหนด​ของ​สหประชาชาติ​สำหรับ​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​ต้อง​ขัง​หญิง​ใน​เรือนจำ อันเป็น​โครงการ​ใน​พระดำริ​ของ​พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำ​ไป​สู่ “ข้อ​กำหนด​กรุงเทพฯ”หรือ Bangkok Rules ที่​รับรอง​โดย​สหประชาชาติ ให้​นำ​ไปปฏิรูป​กฎหมาย​และ​นโยบาย​ด้าน​ราชทัณฑ์ ที่​เกี่ยว​กับ​ผู้หญิง​ทั่ว​โลก เมื่อ​วัน​ที่ 21 ธ.ค.2553

กระทรวง​ยุติธรรม จึง​จัด​งาน​ฉลอง​ความ​สำเร็จ​ของ​ประเทศไทย​ใน​เวที​โลก​ครั้ง​นี้ โดย​มี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรง​เป็น​องค์​ประธาน โอกาส​นี้​นายกรัฐมนตรี นาย​อภิสิทธิ์ เวช​ชา​ชีวะ นำ​ทีม​คณะ​รัฐมนตรี​ที่​เกี่ยวข้อง​เฝ้า​รับเสด็จ อาทิ นาย​พี​ระ​พันธุ์  สาลี​รัฐ​วิภาค รมว.​ยุติธรรม, นายกษิตย์  ภิรมย์ รมว.​ต่าง​ประเทศ พร้อม​ด้วย​นาย​แก​รี่ เลวิส ผู้​แทน​สำนักงาน​ว่า​ด้วย​ยาเสพติด​และ​อาชญากรรม​แห่ง​สหประชาชาติ ภาคพื้น​เอเชีย​ตะวันออก​และ​แปซิฟิก ที่​ศูนย์​ราชการ​เฉลิม​พระ​เกียรติ 80 พรรษาฯ เมื่อ​วัน​ที่ 4 เม.ย.​ที่​ผ่าน​มา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรง​มีพระดำรัส​เปิด​งาน​ตอน​หนึ่ง​ว่า ผู้​ต้อง​ขัง​หญิง​เป็น​ประชากร​กลุ่ม​น้อย​และ​ถูก​ละเลย​มา​เป็น​เวลา​ช้านาน​แล้ว ความ​เป็น​ประชากร​กลุ่ม​น้อย​ทำให้​คน​เหล่า​นี้​ถูก​มองข้าม และ​ไม่ได้​รับ​ใน​สิ่ง​ที่​ควร​จะ​ได้​รับ ทั้ง​ใน​ด้าน​ความ​เป็น​อยู่ สุขภาพ​อนามัย การ​ดูแล​บุตร และ​มาตรฐาน​ขั้น​ต่ำ​ของ​สหประชาชาติ​ว่า​ด้วย​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​ต้อง​ขัง ปี ค.ศ.1955 ที่​หน่วย​งาน​ราชทัณฑ์​ทั่ว​โลก​ใช้​อ้างอิง กล่าว​ถึง​ผู้​ต้อง​ขัง​ใน​ภาพ​รวม ซึ่ง​พระองค์​เห็น​ว่า ช่อง​ว่าง​ดัง​กล่าว​เป็น​เรื่อง​ที่​ต้อง​ได้​รับ​การ​แก้ไข​โดย​เร่ง​ด่วน โดยเฉพาะ​การ​สอด​แทรก​แนว​คิด​เรื่อง​การ​ปฏิบัติ​ความ​อ่อน​ไหว​ทาง​เพศ​ชาย-หญิง​ใน​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​ต้อง​ขัง

พระองค์​ภารับสั่ง​ต่อว่า ELFI เป็น​โครงการ​ที่​สาน​ต่อ​จาก​โครงการ​กำลังใจ​ที่​พระองค์​ได้​ริเริ่ม​ขึ้น​ในเรือนจำ​และ​ทัณฑสถาน​ของ​ประเทศไทย หาก​แต่​จะ​มี​มิติ​ระหว่าง​ประเทศ​มาก​กว่า เพราะ​เป็น​ความ​พยายาม​ที่​จะ​ให้​ประชาคม​โลก​ตระหนัก​ถึง​ความ​สำคัญ​ของ​สิทธิ​มนุษยชน และ​การ​ตอบ​สนอง​ความต้องการ​ที่​มี​ลักษณะเฉพาะ​ของ​ผู้​ต้อง​ขัง​หญิง พระองค์​ทรง​ตระหนัก​ดี​ว่า โครงการ ELFI เป็น​เรื่อง​ที่​ยาก​และ​ท้าทาย แต่​ด้วย​ความ​สามารถ ความ​ร่วมมือ​ร่วมใจ​เป็น​หนึ่ง​เดียว​ของ​ผู้​เกี่ยวข้อง ก็​สามารถ​ทำ​เรื่อง​ที่​ยาก​ให้​สำเร็จ​ลง​ได้​ภายใน​ระยะ​เวลา​อัน​รวดเร็ว การ​ที่​มี​ข้อ​กำหนด​กรุงเทพฯ เป็น​เพียง​ก้าว​แรก​ของ​การ​สร้าง​มาตรฐาน​โลก ใน​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​ต้อง​ขัง​หญิง​เท่านั้น แต่​ยัง​มี​กิจกรรม​อื่นๆ อีก​มาก​ที่​จะ​มา​ช่วย​เพิ่ม​ศักยภาพ ให้​ข้อ​กำหนด​นี้​ส่ง​ผล​ดี​ใน​ทาง​ปฏิบัติ

นอกจาก​นี้ พระองค์​ภายัง​ได้​รับสั่งขอบใจ​นายกรัฐมนตรี​ที่​ได้​แสดง​ความ​มุ่ง​มั่น​ของ​รัฐบาล ใน​การ​สนับสนุน​การ​จัดตั้ง​สถาบัน​เพื่อ​การ​ยุติธรรม​แห่ง​ประเทศไทย ให้​เป็น​ศูนย์กลาง​แห่ง​ความ​เป็น​เลิศ​ระดับ​นานาชาติ ใน​การ​ส่งเสริม​การ​อนุ​วั​ติ​ข้อ​กำหนด​กรุงเทพฯ ซึ่ง​พระองค์​เชื่อ​มั่น​ว่า สถาบัน​นี้​จะ​มี​ส่วน​ช่วย​วาง​ตำแหน่ง​ทาง​ยุทธศาสตร์​ของ​ไทย ใน​ด้าน​การ​ป้องกัน​อาชญากรรม และ​ความ​ยุติธรรม​ทาง​อาญา​ใน​เวที​สหประชาชาติ​และ​อาเซียน​ใน​อนาคต​ได้​เป็น​อย่าง​ดี.

จากความ​สำเร็จ​ของ​โครงการ Enhancing Lives of Female Inmates (ELFI) หรือ​โครงการ​จัด​ทำ​ข้อ​เสนอ​ประเทศไทย​เพื่อ​ผลัก​ดัน​ให้​เป็น​ข้อ​กำหนด ​ของ​สหประชาชาติ​... 6 เม.ย. 2554 14:57 ไทยรัฐ