วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พรานทะเล คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ในฐานะที่ทำธุรกิจอาหารทะเล และตระหนักดีถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในท้องทะเลให้มี จำนวนลดน้อยลง ตลอดจนคนในชุมชนชายฝั่งทะเลพลอยได้รับผลกระทบ บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จึงจัดกิจกรรม "พรานทะเล คืนชีวิตสู่ ธรรมชาติ" ปีที่ 5 โดยปล่อยลูกสัตว์น้ำ ทั้งลูกปลา ลูกกุ้ง และลูกปู จำนวนกว่า 4 ล้านตัวลงสู่อ่าวไทย เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการเพิ่มจำนวนทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ


ดร.ธงชัย ธาวนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวถึงการจัดทำโครงการ "พรานทะเล คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ" ว่า ด้วยความรักในผืนแผ่นดินนี้ และตัวเองก็เป็นลูกน้ำเค็ม โดยเป็นชาวสมุทรสาคร ทำอาชีพประมงมานาน เห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นป่าชายเลน เป็นแหล่งอาหาร ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวม จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันมาช่วยกันเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ดีขึ้น โดยครั้งนี้พรานทะเลได้ชักชวนชาวบ้านในชุมชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้น ชีวิตให้กับสัตว์น้ำน้อยใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้เด็กๆและชาวบ้านในชุมชน ในการช่วยกันอนุรักษ์และรักษาผืนป่าโกงกาง พื้นที่ป่าชายเลน ตลอดจนวิธีการที่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำ และการรักษาสภาพแวดล้อมของชายฝั่ง เพื่อให้คนในพื้นที่ได้รู้ว่าการที่พวกเขาอยู่ดีกินดีได้ต้องพึ่งพาและอาศัย ธรรมชาติ ดังนั้น หากช่วยกันแบ่งปันความรักผ่านการดูแลรักษาธรรมชาติ ก็จะทำให้คนในชุมชนมีความสุขจากการทำมาหากินได้ เพราะการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน คือการสร้างการมีส่วนร่วมและให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ.

 

นฐานะที่ทำธุรกิจอาหารทะเล และตระหนักดีถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในท้องทะเลให้มี จำนวนลดน้อยลง ตลอดจนคนในชุมชนชายฝั่งทะเลพลอยได้รับผลกระทบ... 27 ธ.ค. 2553 16:26 ไทยรัฐ