วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชทานภาพวาด "กระต่ายขี่เต่า"โชคดี สามัคคี ปีเถาะ แก่ร้าน ภูฟ้า

ร้านภูฟ้าในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 9 ปีแล้วศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้า ได้จัดงานแถลงพร้อมเปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ ที่ร้านภูฟ้า สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อเร็วๆนี้ โดยกล่าวว่า ผลการดำเนินงานตลอด 9 ปี ประสบความสำเร็จอย่างดี และรายได้หลังหักจากค่าใช้จ่ายแล้วมีมากกว่า 71 ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในการพัฒนาอาชีพ  ทั้งด้วยการให้เงินทุนหมุนเวียน การจัดสร้างสถานที่ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์  และยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้านแล้ว  สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานภาพวาดฝี พระหัตถ์เฉพาะร้านภูฟ้าในแต่ละปี เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยปีนี้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "กระต่ายขี่เต่า" ใช้ในคอลเลกชั่น "โชคดีปีเถาะ อายุยืน รุ่งเรืองมั่นคง" สำหรับปีเถาะ 2554 เพราะเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความหนักแน่น มั่นคง ยั่งยืน และหมายถึงอายุยืนยาว  การให้กระต่ายแข่งกับเต่านั้นล้าสมัยแล้ว สมัยนี้ต้องไปด้วยกัน ปรองดองกัน  เพื่อความสามัคคี จึงทรงวาดภาพกระต่ายขี่เต่า เพื่ออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร และมีความสามัคคีในปีเถาะ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวต่อว่า คอลเลกชั่นนี้ได้รับเกียรติจากชนิตา ปรีชาวิทยากุล ดีไซเนอร์ชื่อดังมาเป็นที่ปรึกษาในการให้สีสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีทั้งเสื้อยืดคอกลม, เสื้อโปโล, เสื้อแจ็กเกตคอเต่า, และเสื้อคลุมคาร์ดิแกน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ แก้วกาแฟ, เหยือกน้ำ ฯลฯ โดยสีในคอลเลกชั่นนี้  ดีไซเนอร์ได้แรงบันดาลใจจากพรรณไม้ในพระตำหนักสวนปทุม  อาทิ  สีชมพูแพรวชมพู, เขียวผกาวริน, ม่วงสร้อยอินทนิล, ม่วงดารารัศมี เป็นต้น พร้อมกันนี้ร้านภูฟ้ายังจะฉลองด้วยการเปิดสาขาใหม่ 2 สาขา คือ สาขาศิริราชและสาขาพาราไดซ์ พาร์ค โดยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงเปิดสาขาศิริราชในวันที่ 24 ต.ค.  และสาขาพาราไดซ์ พาร์ค ในวันที่ 29 ต.ค.นี้.

17 ต.ค. 2553 15:13 17 ต.ค. 2553 15:16 ไทยรัฐ