วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบรนด์ เปิดห้องพิพิธภัณฑ์รังนก

บริษัทเซเรบอส (ประเทศ ไทย) จำกัด เปิดโรงงานแห่งใหม่ พร้อมโชว์ห้องพิพิธภัณฑ์แบรนด์เพื่อสุขภาพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานใหม่  เมื่อเร็วๆนี้ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำหรับโรงงาน ใหม่ นี้ประกอบด้วย 2 โรงงานคือ โรงงานบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแบรนด์วีต้าและแบรนด์รังนกแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และโรงงานบริษัทแบรนด์ (1835) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตฝาแบรนด์ ทั้งนี้ บริษัทเซเรบอส (ประเทศ ไทย)  จำกัด  เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งแบรนด์ไปยัง 17 ประเทศทั่วโลก ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ  ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง  เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในแต่ละขบวนการผลิต อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสถาบันต่างๆ เช่น GMP, HACCP และ ISO 9001 : 2008 ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของแบรนด์มาถึง 175 ปี

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวถึงโรงงานแบรนด์ที่ก่อสร้างขึ้นว่า  เป็นฐานการผลิตสำคัญของแบรนด์ที่พร้อมเปิดให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้ เข้าศึกษาดูงาน  เยี่ยมชมขบวนการผลิต และห้องพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีการจำลองถ้ำรังนก และวิธีพิสูจน์รังนกแท้จากธรรมชาติด้วยเครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ รังนกแท้ นอกจากนี้ ยังมีการจำลองสวนพรุนจากแคลิฟอร์เนีย ต้นควินซ์ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ และการรวมตัวของเบอร์รี่ 7 ชนิด ซึ่งได้รับความสนพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี.

 

บริษัทเซเรบอส (ประเทศ ไทย) จำกัด เปิดโรงงานแห่งใหม่ พร้อมโชว์ห้องพิพิธภัณฑ์แบรนด์เพื่อสุขภาพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานใหม่... 16 ก.ย. 2553 15:19 ไทยรัฐ