วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิลปาชีพส่งเสริมผ้าทอชาวเขา 6 เผ่า

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ แนะนำผ้าชาวเขาจากชุดของท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ช่วยเป็นพรีเซ็นเตอร์.

ในโอกาสเดือนพระราชสมภพของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และความงดงามของผ้าชาวเขา ทั้ง 6 เผ่า ที่ทอโดยสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงได้จัด "นิทรรศการผ้าชาวเขา" โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน พระบรมมหาราชวัง พร้อมกันนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ในคอลเลกชั่นชาวเขาแบบร่วมสมัย ที่คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ โดยจะจัดแสดงและจำหน่ายจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.ศกนี้

ภายในงาน ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กล่าวว่า นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่ออยากให้คนรู้จักผ้าชาวเขามากขึ้น โดยนำผ้าทอของชาวเขา 6 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง, ม้ง, เย้า, มูเซอร์, อาข่า และลีซอ มาแสดง ส่วนที่มาของนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากชาวเขานั้น เริ่มมาจากการเสด็จพระราช ดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทรงเล็งเห็นว่าต้นน้ำลำธารของไทยนับวันจะเหือดแห้งลง การจะรักษาน้ำให้คงอยู่ต้องรักษาป่า จึงทรงดูแลชาวเขาให้อยู่ดีกินดี เพื่อจะช่วยดูป่าและให้เลิกการแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย โครงการหลวงจึงได้พยายามชักจูงให้ชาวไทยภูเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ขณะที่ชาวไทยภูเขามีฝีมือ

ในการปักผ้าเป็นลวดลายต่างๆ และมีความสามารถในการทำเครื่องประดับเงิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมสำหรับชาวไทยภูเขา โดยทรงรับซื้อและสั่งให้เขาทำตามเครื่องแต่งกายของชาวเขาเผ่าต่างๆนั่นเอง ซึ่งผ้าของแต่ละเผ่ามีความแตกต่างกัน อย่างเผ่าลีซอ

จะเป็นผ้าหลายสีมาต่อกัน และมีเชือกพร้อมลูกตุ้มสีๆใช้ผูกข้างหลัง, เผ่าม้งจะนิยมเป็นการปักครอสติช แล้วเวลาปักเขาจะทำสัญลักษณ์ของเขาเหมือนลายเซ็นบนภาพวาด เป็นต้น

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ยังกล่าวต่ออีกว่า แม้ตอนนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะไม่ได้เสด็จฯไปเยี่ยมราษฎรชาวเขา แต่ก็ทรงงานไม่ขาดตอน โดยมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลแทน เพื่อให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น อีกทั้งยังทรงห่วงเรื่องพื้นที่ป่าภูเขาถูกทำลาย จะเห็นว่าทรงรับสั่งทุกปีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพราะยังมีการตัดไม้อยู่อีก พระองค์ทรงอยากปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรักบ้านเมือง ถ้าเราไม่มีแหล่งน้ำไม่มีป่า ฝนเทียมก็ทำไม่ได้ เพราะไม่มีความชื้น บ้านเมืองจะแห้งแล้ง และถ้าฝนตกน้ำจะท่วม ยังจะเห็นอยู่ในตอนนี้ เพราะไม่มีป่าไม้รองรับน้ำ ซึ่งทุกคนได้รับบทเรียนกันแล้ว.

 

ในโอกาสเดือนพระราชสมภพของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และความงดงามของผ้าชาวเขา ทั้ง 6 เผ่า ที่ทอโดยสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ... 31 ส.ค. 2553 16:24 ไทยรัฐ