วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวกฎ ก.ค.ศ.ขยับเงินเดือนครู

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ครม.เห็นชอบร่างกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา...

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ... ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2547 ที่มี พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 44 กำหนดให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าว จนถึงปัจจุบันมีความพยายามนำเสนอ แต่มาสำเร็จในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา จากนี้จะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้วันถัดไปรมว.ศึกษาธิการกล่าวว่า ร่างกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าวมีผลให้ข้าราชการครูฯ 3 กลุ่ม ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ดังนี้ 1. กลุ่มที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ หรือต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับเงินเดือน หรือครูที่ได้รับการบรรจุก่อนปี 2547 ซึ่งไม่สามารถปรับเข้าสู่แท่งเงินเดือนใหม่ได้ จะเข้าสู่แท่งเงินเดือนใหม่ ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน ได้แก่ ครูผู้ช่วยที่จบปริญญาตรี 4 ปี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 7,940 บาท หากผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี จะเข้าสู่แท่ง คศ.1 อัตราเงินเดือน 10,770 บาท ครูผู้ช่วยที่จบปริญญาโททั่วไป เงินเดือนแรกบรรจุ 9,700 บาท หากผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี จะเข้าสู่แท่ง คศ.1 อัตราเงินเดือน 13,240 บาท และครูผู้ช่วยที่จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 13,110 บาท หากผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี จะเข้าสู่แท่ง คศ.1 อัตราเงินเดือน 17,560 บาท 2. กลุ่มที่เพดานเงินเดือนตัน ในอันดับ คศ.3 และ คศ.4 เช่น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเงินเดือนตันที่ 50,550 บาท จะได้รับการเลื่อนเข้าสู่ คศ.5 อัตราเงินเดือนที่ 51,590 บาท และ 3. กลุ่มที่โอนย้ายจากบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาเป็นข้าราชการครูที่ระดับเงินเดือนไม่เท่ากันให้สามารถรับในอัตราใกล้เคียงหรือสูงกว่าได้.

ครม.เห็นชอบร่างกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา... 30 ก.ค. 2553 03:59 ไทยรัฐ